“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Limba romînă actuală. O gramatică a greșelilor

Author:
Publisher:Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”
Place:Iaşi; București
Year:

Citations to this publication: 84

0Adina Chirilă
  • Observații despre uzul locuțiunii conjuncționale dar și în limba română actuală
  • On the use of dar și [but also] in current Romanian
Diacronia, 15, A2042022pdf.ro
pdf.en
0Maria MarinConstrucţii corelative în sintaxa graiurilor româneşti din Banatul sârbescFD, XXXIX, 87-942020pdf
0Mariana Matei BuciuLexical markers of orality in Liviu Rebreanu’s short stories: the popular registerCCI, 6, 164-1702020pdf
0Adina DragomirescuFolosirea desinenţei -ră- la pluralul mai-mult-ca-perfectului în limba română actualăLR, LXVIII (4), 4912019pdf
1Adrian ChircuEchivalare şi variaţie afixală în limba română veche. Corespondentele româneşti ale sufixului latinesc -tio, -tionis, în Dictiones Latinae cum Valachica InterpretationeLR, LXVIII (2), 185-1992019pdf
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (I) GeneralitățiLRM, XXIX (1)2019pdf
html
0Iulia MărgăritCâteva observaţii privind formarea cuvintelor în limba română actualăLR, LXVIII (3), 3752019pdf
1Liviu GrozaAspecte ale modernizării frazeologiei româneşti în secolul al XIX-leaLR, LXVIII (2), 227-2352019pdf
0Mihaela GheorgheObservaţii asupra variantelor -(ţ)iune/ -(ţ)ie înregistrate în DOOM2LR, LXVIII (4), 5012019pdf
0Raluca VîlceanuScurtă privire asupra modurilor nepersonalePhil. Ban., XIII (2), 67-812019pdf
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
1Cristian MoroianuVariantele fonetice ale împrumuturilor moderne ‒ analiză etimologicăSCOL, XI (1-2), 183-2002018pdf
html
0Ioana-Steliana TătulescuThe abuse of neologisms in the current Romanian languageJRLS, 14, 594-6022018pdf
1Iulia MărgăritNote lexical-etimologiceLR, LXVII (3-4), 2812018pdf
0Luminița VlejaLos poderes canónicos de las normas y los desvíos en el léxico español y rumanoQR, VI, 537-5472018pdf
0Sorin GuiaSociolinguistic aspects in the study of spoken dialectal languageLDMD, 6, 347-3582018pdf
html
1Adrian ChircuProbabil, orice este posibil. Observaţii asupra sufixului -bil în limba română actualăSIL6, 292-3032017pdf
1Andra Vasilescu
  • Evoluția descendenților lui ipse în limba română
  • The descendants of Lat. ipse in Romanian
Diacronia, 6, A872017pdf.ro
pdf.en
2Cristian MoroianuVariantele limbii române între tradiție și inovațieChivu, 385-4062017
1Cristinel SavaInterferenţele dintre norma lingvistică şi norma literară. Studiu de caz: acordul în număr al subiectului exprimat printr-o sintagmă binominală cantitativăLR, LXVI (3), 415-4282017pdf
1Dana ManeaObservaţii asupra intensificatorilor negativi în limba română vecheSIL6, 591-5992017pdf
0Iulia MărgăritO „pagină” din istoria limbii române literareLR, LXVI (4), 4812017pdf
2Maria MarinPluralul feminin în -e/-i la nivel dialectalFD, XXXVI, 59-682017pdf
html
0Adriana Elena GeantăTendances actuelles - phonétiques, lexicales et morphologiques - dans l’évolution de la langue roumaineELI, 18, 702016pdf
0Alina-Paula NeamțuSome observations regarding the approach of non-finite verbal forms in Romanian handbooksLDMD, 4, 303-3172016pdf
html
0Carolina PopușoiUn sufix în retragere: -elnicPerspective, 3352016pdf
0Claudia LeahTo be – from lexical meanings to syntactical functionsGIDNI, 3, 815-8312016pdf
html
0Daniela Marțole„Macbeth” în traducerea unui estetician românAUS, 27 (2), 117-1242016pdf
html
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
1Alexandru Gafton, Adina ChirilăPrincipiul diacronic în edificarea normei literareAUI, LXI, 812015pdf
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
1Dumitru NicaTitu Maiorescu gramaticAUI, LXI, 1932015pdf
1Sergiu DrincuDinamica vocabularului românesc actual. Derivarea cu prefixe. Concepte şi terminologiePhil. Ban., IX (1), 1282015pdf
4Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
0Camelia ChirilăThe Impact of English Borrowings on the Romanian Economic LanguageELI, 15, 442014pdf
0Florica DimitrescuO prea scurtă istorie a prefixoidelorDiacronie–sincronie, II, 2832014pdf
0Liliana Florina Andronache, Roxana Corina SfeteaLexico-semantic errors due to the massive influence of English upon Romanian and Italian pressCCI, 3, 134-1392014pdf
html
2Maria MarinImportanţa lexicului dialectal pentru Dicţionarul-tezaur al limbii româneLR, LXIII (1), 492014pdf
html
1Tae Hyun OumCharacteristics of Pleonastic Expressions in KoreanRRL, LIX (4), 381-3892014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
0Dragoş Vlad TopalăPhraseological units with onomastic elements in FrenchLDMD, 1, 982-9882013pdf
html
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
2Adina Chirilă, Vasile D. ȚâraBibliografia lucrărilor profesorului G. Ivănescu, editate în perioada 1934-2012AUT, L, 23-472012pdf
html
2Adrian ChircuÎntre predicativul suplimentar şi circumstanţialul opoziţional. Observaţii asupra locuţiunii prepoziţionale pe post deDirecții, I, 612012pdf
1Florina BăcilăDin nou despre derivatele cu prefixul NE- în lirica lui Traian DorzAUT, L, 1152012pdf
html
0Mariana CoancăDistinctive Prefixes for the E-Trading’s TerminologySCOL, V (1-2), 1092012pdf
html
12Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
1Florina-Maria BăcilăSubstantivul nehotar în lirica lui Traian DorzȚâra, 792011pdf
0Ioana Mariela BărbulescuStudii de frazeologie comparativă în limbile română şi sârbă. Frazeologisme substantivaleRSL, XLVII (1), 912011pdf
8Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
1Helga Bogdan-OpreaFrazeologia şi importanţa ei pentru etimologia lexicală (cu specială referire la împrumuturile şi calcurile frazeologice româneşti de origine franceză)Controverse, I, 1972010pdf
0Maria Laura RusPreferinţe lexicale actualeCCI, 1, 364-3682010pdf
html
0Adrian ChircuUn suffixe branché: le roum. -ism / le fr. -ismeDICE, VI, 922009pdf
html
1Dana ManeaCircumstanţiale contrase – circumstanţiale reduseLR, LVIII (2), 221-2292009pdf
html
0Laurențiu BălăArgoul în lexicografia româneascăAUG/XXIV, II, 132009pdf
0Otilia PaceaNew Worlds, New Words: On Language Change and Word Formation in Internet English and RomanianAOU, XX, 87-1022009pdf
html
6Rodica ZafiuConstituirea unei norme gramaticale: relativul pe careLR, LVIII (2), 285-2962009pdf
html
0Anca HendeaDerivation – A Linguistic Means of Word-Formation Present-Day Romanian Youth’s SlangSCOL, I (1-2), 1192008pdf
html
0Dana Camelia DiaconuAbbreviations’ formation in Romanian computers languageAUV, VI2008pdf
1Iulia MărgăritNote lexical-etimologiceLR, LVII (2), 131-1442008pdf
html
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
0Pârvu BoerescuNote, completări şi comentarii etimologice (2). Din nou despre: ciopată, ciob, hahalerăLR, LVII (2), 117-1302008pdf
html
0Emina CăpălnășanJuxtapunerea incongruentă a unor morfeme – dezacord… cu şi fără acordAUT, XLV, 932007pdf
html
2Mihaela BuzatuTeoria contactelor dintre limbi; cu privire specială asupra contactelor între română şi englezăPhil. Jass., III (2), 155-1892007pdf
html
0Petronela SavinLimba română în comunitatea catolică Valea Seacă din judeţul BacăuRom. major.2007pdf
html
2Rodica ZafiuConstituirea unei norme sintactico-stilistice: observaţii despre concatenarea genitivelor LR, LV (5-6), 431-4382006pdf
html
39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
0Elena SoareRelative non-standard în franceză și în română: elemente pentru o gramatică comparată a „greșelilor”Aspecte, II2003pdf
html
3Liviu GrozaTendințe ale frazeologiei românești actualeAspecte, II2003pdf
html
6Mioara AvramConsiderații asupra dinamicii limbii și asupra studierii ei în româna actualăAspecte, II2003pdf
html
12Rodica Zafiu«Tu» generic în limba română actualăAspecte, II2003pdf
html
0Veronica IonescuObservaţii asupra dubletelor substantivale din limba română actualăAOU, XIV, 149-1662003pdf
html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
0Ștefan MunteanuNote filologiceDR, s.n., V-VI, 712000-2001pdf
html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
4Helmuth FrischRelațiile dintre lingvistica română și cea europeană
O istorie a lingvisticii românești din secolul al XIX-lea
Editura Saeculum I.O.1995
1Rodica ZafiuObservații asupra apocopei în româna contemporanăSCL, XLIII (1), 123-1351992pdf
12Dragoș MoldovanuFormaţiile premorfologice din limba română vecheALIL, XXVI, 451977-1978pdf
html
3Gheorghe IvănescuÎndrumări în cercetarea morfologiei limbii literare romînești din secolul al XIX-leaLR, IV (1), 19-391955pdf

Reviews of this publication: 1

Iorgu IordanSCL, I (2), 3091950

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].