“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Între predicativul suplimentar şi circumstanţialul opoziţional. Observaţii asupra locuţiunii prepoziţionale pe post de

Author:
Publication: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 61
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:The paper aims to study the syntactic behaviour of the Romanian phrase pe post de ‘in lieu of/instead of’, which has become widely used in recent years.
The phrase pe post de was first used to introduce an oppositional adjunct and later an secondary predicate, belonging thus to the group of the so-called “qualifying prepositions”.
Although the study mainly focuses on synchronic Romanian, diachronic aspects are also investigated in order to facilitate a better understanding of the specific usage of this phrase.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 10

2Adrian ChircuConstrucţii complexe cu EPS şi construcţii derivate de la sintagme cu EPSControverse, I, 212010pdf
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
12Mihaela SecrieruCumulul de funcţii sintactice în limba română
(“elementul predicativ suplimentar”)
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
6D. CrașoveanuSînt circumstanțiale complementele opozițional, cumulativ și de excepție, precum și subordonatele corespunzătoare?LR, XVIII (2), 1471969
2Ion DiaconescuComplementul calitățiiLR, IX (2), 141960
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: