“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Teoria și practica analizei gramaticale. Distincții și … distincții

Author:
Publisher:Excelsior; Paralela 45
Place:Cluj-Napoca; Pitești
Year:

Cover:

Teoria și practica analizei gramaticale

Citations to this publication: 100

0G.G. Neamțu, Lavinia Nasta, Diana-Maria RomanSubclasa substantivelor „semiindependente”. De la ipoteză la tezăDR, s.n., XXVI (1), 19-612021pdf
html
1Ionuț PomianSubiectul şi complementul direct. Realizări atipiceDragoș, 224-2332019pdf
0Lavinia BudaEllypsis or lexical-semantic condensation of certain anthroponymsJRLS, 16, 717-7232019pdf
html
0Valentin RomanA possible typology of syntagms in contemporary RomanianGIDNI, 6, 505-5122019pdf
html
0Viorica Vesa-FloreaDifficulties of teaching and testing the personal pronouns in Dative and Accusative in the Romanian as Foreign LanguageJRLS, 16, 552-5562019pdf
html
0Viorica Vesa-FloreaRomanian as Foreign Language. the prepositions and prepositional phrasesJRLS, 16, 557-5612019pdf
html
1Adela DrăguțoiuProblematica principiului unicității funcțiilor sintactice în gramatica româneascăDR, s.n., XXIII (1), 472018pdf
1Adelina Patricia BăilăFuncții sintactice vs funcții semantice în gramatica limbii româneDR, s.n., XXIII (1), 172018pdf
0Anamaria Bianca Teușdea TonțAdjective pronominale interogative și relative ca proadjective – o certitudine?DR, s.n., XXIII (1), 902018pdf
1Andreea-Teodora Terțea IndoleanDe la substantivizarea în limbajul primar la substantivizarea în metalimbajDR, s.n., XXIII (1), 792018pdf
0Elena BoștenaruThe infinitive phrase - a controversy with stylistic valueJRLS, 14, 349-3552018pdf
0Elena BoștenaruContragerile gerunziale – între controversă și retorismJRLS, 15, 6052018pdf
html
0Gabriela Violeta AdamAuxiliare relaționale: adverbele calitative CA, DE, DREPTDR, s.n., XXIII (1), 72018pdf
0Lavinia Dălălău-NastaObservații privind funcțiile sintactice din grupul nominalDR, s.n., XXIII (1), 382018pdf
0Manuela MarganFrom modality to gramaticalization in Romanian and EnglishGIDNI, 5, 1522018pdf
html
0Adelina Patricia BăilăA grammatical classification of the object in Romanian languageJRLS, 12, 418-4262017pdf
html
2Diana-Maria RomanInvariable and/or non-flexible words?!JRLS, 10, 651-6592017pdf
html
0G. G. NeamțuCâteva observații didactice și tehnice privind analiza elementară a frazeiDR, s.n., XXII (1), 72017pdf
html
0G. G. NeamțuCîteva considerații pe marginea căderii în dizgrație a opoziției propoziție vs frazăChivu, 426-4372017
1Luminița ChioreanPrepoziţia. Adnotări la practica analizei gramaticale (II)Studia UPM, 22, 27-332017pdf
0Adina DumitruAspecte ale acordului în grupul nominalGăitănaru, 1672016
0Cipriana Elena PeicaTradition vs modernity in (Romanian) grammatical synonymy and homonymyCCI, 4, 112-1252016pdf
html
0Diana Maria RomanThe materialization and non-materialization of the same members of the specific grammatical categories upon conversion with regards to pronouns vs pronominal adjectivesCCI, 4, 253-2602016pdf
html
1Diana Maria Roman, Cristina BocoșThe romanian deictic particle -A to pronouns and pronominal adjectives – between allomorph of stem and flectiveGIDNI, 3, 516-5272016pdf
html
0G. G. NeamțuAcord adjectival sau flexiune cazuală simultană „atipică”?DR, s.n., XXI (1), 682016pdf
html
0G. G. NeamțuLa position structurale et le statut casuel du possessif roumain al dans la coordinationSL, 62016pdf
1G. G. NeamțuStatutul sintactic al lui al în coordonareFelecan, 148-1602016
2Luminița ChioreanPrepoziţia. Precizări preliminarii la demersul teoretic (I)Studia UPM, 21, 282016pdf
0Adrian ChircuO sintagmă pronominală cuantificatoare atipică: nimeni alţiiNeamțu, 1442015pdf
0Adriana TodeaA supăra şi a se supăra sau cazul unui tranzitiv retroerentNeamțu, 604-6122015pdf
0Cipriana-Elena PeicaCâteva consideraţii asupra construcţiilor reflexive în limba românăEITM, 6, 278-2922015pdf
html
1Cipriana-Elena PeicaTipologia relaţiilor sintactice în limba românăVariația, 1, 952015pdf
0Cristina Corla HanțA problematic structure: “în juru-mi”GIDNI, 2, 559-5652015pdf
html
0Cristina Corla HanțObservații privind anularea regimului prepozițional în limba română – structura împotriva meaVariația, 1, 312015pdf
0Cristina Corla-HanțSubiectul construit prepoziţional în limba românăPhil. Jass., XI (1)2015pdf
html
0Daiana CuibusPredicatul complex – dinspre inovaţie spre tradiţieNeamțu, 1942015pdf
0Daiana Felecan, Nicolae FelecanCazurile gramaticale românești – perspectiva G. G. NeamțuNeamțu, 263-2732015pdf
0Dana CovaciŞcoala clujeană de gramatică la ora actualăNeamțu, 184-1932015pdf
0Delia Maria SilișteDificultăți, controverse, confuzii, în gramatica actuală, cu implicații la examenele de admitereLDMD, 3, 951-9602015pdf
html
2Gabriela Pană DindeleganGramatica formelor omonime „a”Neamțu, 4972015pdf
0Gabriela Violeta AdamAuxiliarul predicativ – termen condiționant al predicativului suplimentarNeamțu, 472015pdf
1Ioana Vintilă-RădulescuPunctuația în GBLR: virgula și semnele echivalenteNeamțu, 6182015pdf
0Ionuț PomianConcepţia lui G. G. Neamțu despre Predicatul nominalNeamțu, 5402015pdf
1Luminița ChioreanConectorii adverbiali. Practica analizei instrucţionaleNeamțu, 1242015pdf
0Maria Vulișici AlexandrescuConsiderații pe marginea pro-formelorNeamțu, 6652015pdf
0Maria-Laura RusControversial aspects of predicative verbsGIDNI, 2, 404-4092015pdf
html
0Mariana IstrateMetalimbaj și terminologie în morfosintaxa limbilor italiană și românăNeamțu, 390-3972015pdf
0Melania DumaRelaționare și linearizare: în afară că/în afară de/în afaraNeamțu, 236-2482015pdf
0Oliviu Felecan, Nicolae FelecanStructura semantico-sintactică a lexemelor pe şi laLRM, XXV (1-2), 3182015pdf
0Simion RăchișanNormele ortoepice – auxiliare sintactice. Apropo de subiectul reluatNeamțu, 558-5622015pdf
0Valerica SporișG. G. Neamţu şi gramatica neotradiţională clujeanăNeamțu, 5892015pdf
4Veronica Ana VlasinCâteva consideraţii asupra statutului morfologic al locuţiunilor prepoziţionale cu genitivulNeamțu, 6452015pdf
0Ștefan GăitănaruContextul diagnostic al substantivului în limba românăNeamțu, 317-3232015pdf
0Adina DumitruAbout a Specious Direct Object Doubling in RomanianELI, 14, 702014pdf
0Anamaria PredaOn the supplementary predicativeGIDNI, 1, 845-8532014pdf
html
1Gabriela-Violeta AdamParticipiul - termen condiționant al predicativului suplimentarDR, s.n., XIX (2), 133-1402014pdf
html
0Laura RusTransitivity as verbal inherent featureCCI, 3, 556-5622014pdf
html
0Adina DumitruAspects of Agreement in the Noun GroupELI, 12, 292013pdf
html
2Ionuț PomianObservații pe marginea conceptelor sintactice de procaz și profuncție în sintaxa limbii româneDR, s.n., XVIII (2), 120-1312013pdf
html
0Ionuț PomianAdnotări la gramatica grupările [prepoziţie+adjectiv], ca fenomenalizări ale predicaţiei secunde (I)Studia UPM, 14, 1062013pdf
html
1Luminiţa ChioreanDespre conectorii textuali. Cu referire la adverbEITM, 5, 295-3052013pdf
html
0Valentin RomanFenomenalizări ale omonimiei și ambiguității sintactice (II)DR, s.n., XVIII (2), 132-1372013pdf
html
0Ștefan GăitănaruConsiderations upon the lexico-grammatical class of the numeralLDMD, 1, 57-622013pdf
html
2Adrian ChircuÎntre predicativul suplimentar şi circumstanţialul opoziţional. Observaţii asupra locuţiunii prepoziţionale pe post deDirecții, I, 612012pdf
2Valentin RomanFenomenalizări ale omonimiei și ambiguității sintactice (I)DR, s.n., XVII (1), 682012pdf
html
9G. G. NeamțuDespre statutul morfosintactic al lui „al” dublantDR, s.n., XVI (2), 149-1662011pdf
html
1Luminița ChioreanOperatori de tip conotativ. Construcţii cu predicativ suplimentarStudia UPM, 11, 422011pdf
html
2Mihaela GheorgheInfinitival Relative ClausesRRL, LVI (4), 393-4012011pdf
html
1Adrian Chircu-BufteaPrécis de morphologie romaneCasa Cărții de Știință2011
0Ionuț PomianThe Semantic and Syntactic Relation between Subject and Predicate in Some Atypical StructuresELI, 6, 842010pdf
html
2Iulia TămașOpinii și soluții în cercetarea tradițională a elipseiDR, s.n., XV (2), 150-1642010pdf
html
2Luminița ChioreanPredicația semantică & operator conotativ. Abordare descriptivă a construcțiilor cu predicativ suplimentarDR, s.n., XV (1), 572010pdf
html
3Maria Vulișici AlexandrescuDespre proforme în GALRDR, s.n., XV (1), 182010pdf
html
1Melania DumaCircumstanțialele exceptive, opozative și cumulative în GALRDR, s.n., XV (1), 822010pdf
html
1Nicolae Felecan, Daiana FelecanCu privire la unele complemente (necircumstanțiale)DR, s.n., XV (1), 352010pdf
html
0Valerica SporișAdjectivul în GALR. Studiu de cazDR, s.n., XV (1), 242010pdf
html
0Valerica SporișAspecte privind relaţia adjectivului cu substantivul, verbul şi adverbulStudia UPM, 9, 1392010pdf
html
0Alina-Paula NemțuțThe Semantic Values of the Prepositions employed with the Romanian SupineSCOL, II (1-2), 1582009pdf
html
5Ionuț PomianStilul funcțional electronicDR, s.n., XIV (2), 139-1502009pdf
html
3Luminiţa ChioreanAdnotări la gramatica predicativului suplimentar. Descriere relaționalăEITM, 3, 614-6182009pdf
html
2Luminița ChioreanAdnotări la gramatica prepozițieiLRM, XIX (11-12), 812009pdf
0Valerica SporișRolul stilistic al articolului în limba românăStudia UPM, 8, 1092009pdf
html
4Mihaela GheorgheLimba română. Probleme teoretice și aplicații
O introducere în sintaxa modernă a complementelor
Editura Universității Transilvania din Brașov2009
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 50, 2007). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2007LR, LVII (3), 241-4162008pdf
1Nicu StejereanValori morfosintactice ale lui “ca” al calităţii. Extensiuni normativeAUI, LIV, 163-1682008pdf
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
1G. G. NeamțuUne classification categorielle - relationnelle de l’atribut en roumain. Avec des annotationsStudia UBB, LII (2), 192007
0Ștefan GăitănaruLa syntaxe des pronoms semi-indépendantsELI, 3 (1), 1482007pdf
html
16G. G. NeamțuO clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotăriDR, s.n., XI-XII, 111-1442006-2007pdf
html
2Gabriela DomideNominalizarea și implicațiile relaționale (cu aplicare la elementul predicativ suplimentar)DR, s.n., XI-XII, 1872006-2007pdf
html
3Ionuț PomianModalizarea, predicativitatea și expresivitatea în construcțiile relative infinitivaleDR, s.n., XI-XII, 1932006-2007pdf
html
1Marcela CiorteaGerunziul-predicat în Divanul lui Dimitrie CantemirFrățilă, 169-1802005pdf
1Maria Laura RusValori ale supinuluiStudia UPM, 4, 128-1372005pdf
html
1Mihaela GheorgheAvantaje ale utilizării conceptului de „urmă” în descrierea sintacticăEITM, 1, 244-2542005pdf
html
2Luminița ChioreanAnaliza gramaticală a construcțiilor circumstanțialeStudia UPM, 3, 462004pdf
html
0Maria CerneaArticolul în unitățile frazeologiceStudia UPM, 3, 712004pdf
html
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
0Mihaela GheorgheConstrângeri sintactice în dinamica propozițiilor relative. Observații privind interpretarea relativului ceea ceAspecte, II2003pdf
html
2Ștefan GăitănaruVerbele copulative și structurile lorAspecte, II2003pdf
html
1Bogdan HarhătăDespre o teorie a diatezei în limba românăDR, s.n., VII-VIII, 2552002-2003pdf
html

References in this publication: 53

138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
21Ștefan HázyPredicativitatea
Determinare contextuală analitică
Dacia1997
2Constantin MilașDativul posesivCL, XXXVI (1-2), 671991
30Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
4G. GruițăContribuții la studiul numeralului românescCL, XXXII (1), 211987
14Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Numele și pronumele. Adverbul
Junimea1987
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
1D. D. DrașoveanuDouă timpuri gramaticalizate – „mai puțin ca perfectul” și „mai puțin ca viitorul”CL, XXXI (1), 921986
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
2Ștefan HázyManifestări ale regimului prepozițiilorCL, XXX (2), 1481985
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
19Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Sintaxa
Junimea1983
12Melania FloreaStructura grupului nominal în limba română contemporanăEditura Științificǎ și Enciclopedicǎ1983
4Sergiu DrincuSemnele ortografice și de punctuație în limba română
Norme și exerciții
Editura Științifică și Enciclopedică1983
63Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
5D. D. DrașoveanuNominativul și acuzativul – schițe sintactice cu adnotăriCL, XXVII (1), 371982
26G. GruițăAcordul în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1981
4G. G. NeamțuDespre acuzativul timpului în limba românăCL, XXIV (1), 631979
1Sabina TeiușExistă coordonare conclusivă?CL, XXII (2), 2391977
1Ștefan HázyConstrucții prepoziționale atipiceCL, XXII (2), 1771977
3D. D. DrașoveanuUn atribut acuzativalCL, XXI (1), 791976
19Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Verbul
Junimea1976
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
28Ivan EvseevSemantica verbului
Categoriile de acțiune, devenire și stare
Facla1974
11Vasile ȘerbanTeoria și topica propoziției în româna contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974
8D. D. DrașoveanuSintagma „verb + adjectiv” – o certitudine?CL, XVIII (2), 2651973
25Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
1D. BejanDespre rolul adverbelor din grupul „adverb + conjuncție”CL, XVI (2), 3131971
7D. D. DrașoveanuO categorie sintactică – unicitateaCL, XVI (2), 3251971
7G. G. NeamțuDespre auxiliare. Cu privire specială la „a fi”CL, XVI (2), 3551971
1Ștefan HázyÎn legătură cu încadrarea cuvîntului pînăCL, XVI (2), 3451971
3Carmen VladCategoria gramaticală a persoanei la substantivSCL, XXI (3), 2751970
7D. D. DrașoveanuUn acord discutabilCL, XV (2), 3071970
3G. G. NeamțuDespre calitatea de pronume a lui cel (cea, cei, cele)CL, XV (2), 3131970
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
7D. D. DrașoveanuO clasificare a cazurilor cu aplicare în problema posesivelorCL, XIV (1), 771969
1Viorel HodișElementul predicativ suplimentar. ContribuțiiLR, XVIII (2), 1391969
7D. D. DrașoveanuObservații asupra cuvintelor relaționaleCL, XIII (1), 191968
4Mioara AvramCu privire la definiția complementului de agent și a complementului sociativLR, XVII (5), 4681968
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
40Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
8D. D. DrașoveanuDespre elementul predicativ suplimentarCL, XII (2), 2351967
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
2Mioara AvramO specie modernă a atributului în dativ și alte probleme ale determinării atributiveLR, XIV (4), 4151965
3Ștefan HázyPredicate verbale compuse?CL, X (2), 2891965
3Valeria Guțu RomaloDespre clasificarea părților secundare de propozițieLR, XII (1), 251963
5Flora ȘuteuAtribut pronominal sau complement indirect?LR, XI (3), 2671962
2Mircea ZdrengheaUn, o – articol, numeral, pronumeLR, IX (5), 371960
1Mircea ZdrengheaEste vocativul un caz?SCL, XI (3), 7971960
1Mircea ZdrengheaÎn legătură cu vocativulLR, V (6), 55-591956pdf
1Mircea ZdrengheaAdjective determinative sau pronume (posesive, demonstrative, interogative-relative și nehotărîte)?LR, IV (4), 83-901955pdf
3Emanuel VasiliuProblema articolului și a funcțiilor sale în limba românăLR, I, 32-361952pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].