“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Aspecte privind relaţia adjectivului cu substantivul, verbul şi adverbul

Author:
Publication: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 9, p. 139
p-ISSN:1582-9960
Publisher:Universitatea Petru Maior
Place:Târgu Mureș
Year:
Abstract:
 • Observing the relation between the adjective and the noun, as well as the relation between the verb (including the participle) and the adverb, we shall hereby attempt at demonstrating the following aspects, grounded on morphologic, syntactic and semantic considerations:
  1. the specific adjectival nature;
  2. the nominal nature of the adjective;
  3. the verbal (including the participial) nature of the adjective;
  4. the adjectival nature of the participle;
  5. the adjectival nature of the adverb.
 • Observând relaţia dintre adjectiv şi substantiv, precum şi relaţia dintre verb (incluzând şi participiul) şi adverb, vom încerca să demonstrăm următoarele aspecte, bazate pe consideraţii morfologice, sintactice şi semantice:
  1. Natura specific adjectivală;
  2. Natura nominală a adjectivului;
  3. Natura verbală a adjectivului (inclusiv cea participială);
  4. Natura adjectivală a participiului;
  5. Natura adjectivală a adverbului.
Key words:
 • relation, adjective, noun, verb, adverb
 • relaţie, adjectiv, substantiv, verb, adverb
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 8

3Valerica SporișNote pe marginea naturii adjectivului din perspectiva relației cu substantivul, verbul și adverbulEITM, 2, 188-1922007pdf
html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
3Gabriela Pană DindeleganSpecificul gramatical și logico-semantic al clasei adjectivului. Relația lui cu substantivul, verbul și adverbulSCL, XLII (1-2), 31991
30Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: