Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte privind relaţia adjectivului cu substantivul, verbul şi adverbul

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 9, p. 139
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:
 • Observing the relation between the adjective and the noun, as well as the relation between the verb (including the participle) and the adverb, we shall hereby attempt at demonstrating the following aspects, grounded on morphologic, syntactic and semantic considerations:
  1. the specific adjectival nature;
  2. the nominal nature of the adjective;
  3. the verbal (including the participial) nature of the adjective;
  4. the adjectival nature of the participle;
  5. the adjectival nature of the adverb.
 • Observând relaţia dintre adjectiv şi substantiv, precum şi relaţia dintre verb (incluzând şi participiul) şi adverb, vom încerca să demonstrăm următoarele aspecte, bazate pe consideraţii morfologice, sintactice şi semantice:
  1. Natura specific adjectivală;
  2. Natura nominală a adjectivului;
  3. Natura verbală a adjectivului (inclusiv cea participială);
  4. Natura adjectivală a participiului;
  5. Natura adjectivală a adverbului.
Cuvinte-cheie:
 • relation, adjective, noun, verb, adverb
 • relaţie, adjectiv, substantiv, verb, adverb
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

3Valerica SporișNote pe marginea naturii adjectivului din perspectiva relației cu substantivul, verbul și adverbulEITM, 2, 188-1922007pdf
html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
3Gabriela Pană DindeleganSpecificul gramatical și logico-semantic al clasei adjectivului. Relația lui cu substantivul, verbul și adverbulSCL, XLII (1-2), 31991
30Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: