Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note pe marginea naturii adjectivului din perspectiva relației cu substantivul, verbul și adverbul

Autor:
Publicația: The Proceedings of the “European Integration - Between Tradition and Modernity” Congress, 2, p. 188-192
p-ISSN:1844-2048
Editura:Editura Universităţii „Petru Maior”
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:On se propose d’analyser la nature de l’adjectif dans la langue roumaine. Conformément aux critères logico-sémantiques et grammaticaux, mais aussi aux rapports de l’adjectif avec le nom, le verbe ou l’adverbe, nous essayons de mettre en relief les aspects suivants:
1. la nature spécifiquement adjectivale;
2. la nature nominale de l’adjectif;
3. la nature verbale de l’adjectif;
4. la nature adjectivale du participe;
5. la nature adjectivale de l’adverbe,
des aspects soutenus par les arguments sémantiques, morphologiques et syntaxiques.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: