Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Linguistic considerations on Romanian phytonims created with terms related to the (Holy) Cross

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference “Communication, Context, Interdisciplinarity”. Section: Language and Discourse, 4, p. 311-333
p-ISSN:2069-3389
Editura:“Petru Maior” University Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:Our paper aims an inventory, an interpretation and a statistical analysis of the Romanian phytonims created with the terms related to the (Holy) Cross and how it is reflected in our ethnobotany. As expected, Romanians named many plants with synonyms and words related to the term cross, undergoing specific lexical transformations, proving that the terms are long time used in Romanian language and that Phytonimy is a reliable source of linguistic thesaurus.
Cuvinte-cheie:Romanian phytonimy, linguistic imaginary, connotation, denotation, cross
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 12

3Ioan MilicăImaginarul creștin în denumirile populare româneşti de plante (III)LRM, XXIV (5), 1242014pdf
9Simina TerianPremise pentru o poetică a textemelorEITM, 5, 326-3312013pdf
html
15Gheorghe ChivuNume de plante în Dictionarium valachico-latinumControverse, I, 3332010pdf
19Constantin DrăgulescuDicționar explicativ al fitonimelor româneștiEditura Universității „Lucian Blaga”2010
86Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
3Valerica SporișNote pe marginea naturii adjectivului din perspectiva relației cu substantivul, verbul și adverbulEITM, 2, 188-1922007pdf
html
21Tudor PamfileMitologia poporului român
2 vol.
Vestala2006; 2008
71Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
23Dumitru BejanNume românești de planteEditura Dacia1991
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
337Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: