“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Teze și antiteze în sintaxa limbii române

Author:
Publisher:Clusium
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 138

0G.G. Neamțu, Lavinia Nasta, Diana-Maria RomanSubclasa substantivelor „semiindependente”. De la ipoteză la tezăDR, s.n., XXVI (1), 19-612021pdf
html
0G.G. NeamțuStructuri morfematice ale formelor verbale sintetice – reprezentări pe orizontală vs pe verticalăDR, s.n., XXV (1), 16-352020pdf
html
0Adina Boarescu BeciuThe controversial grammatical category of determinationJRLS, 18, 891-8972019pdf
0Elena BoștenaruControversial issues in the grammer of the Romanian language. Syntagmatic agreement vs. paradigmatic agreementJRLS, 16, 1417-14242019pdf
html
1Ionuț PomianSubiectul şi complementul direct. Realizări atipiceDragoș, 224-2332019pdf
0Iulia-Maria SoareValues of the proforms in Romanian literatureGIDNI, 6, 268-2752019pdf
html
0Lavinia BudaEllypsis or lexical-semantic condensation of certain anthroponymsJRLS, 16, 717-7232019pdf
html
0Mircea MinicăCâteva considerații despre funcția lingvistică a verbelorDR, s.n., XXIV (2), 130-1462019pdf
html
1Rozalia ColciarApoziția ecuativă și valorile ei semantico-pragmatice în textul dialectalDR, s.n., XXIV (2), 1472019pdf
html
1Rozalia ColciarValori semantico-pragmatice ale apoziției în limba română vorbităBSLR, XXVIII, 17-272019pdf
0Valentin RomanA possible typology of syntagms in contemporary RomanianGIDNI, 6, 505-5122019pdf
html
1Veronica Ana VlasinIpostaze ale unui genitiv al „timpului”Dragoș, 332-3402019pdf
1Adela DrăguțoiuProblematica principiului unicității funcțiilor sintactice în gramatica româneascăDR, s.n., XXIII (1), 472018pdf
1Adelina Patricia BăilăFuncții sintactice vs funcții semantice în gramatica limbii româneDR, s.n., XXIII (1), 172018pdf
0Adelina Patricia BăilăUniqueness in the Romanian syntaxJRLS, 15, 6982018pdf
html
0Elena BoștenaruContragerile gerunziale – între controversă și retorismJRLS, 15, 6052018pdf
html
0Gabriela Violeta AdamAuxiliare relaționale: adverbele calitative CA, DE, DREPTDR, s.n., XXIII (1), 72018pdf
1Ionuț PomianSintagme pronominale cuantificaționale complexe. Cu referire specială la „unul”DR, s.n., XXIII (1), 642018pdf
0Adelina Patricia BăilăA grammatical classification of the object in Romanian languageJRLS, 12, 418-4262017pdf
html
1Adrian ChircuObservații asupra sintagmelor cuantificatoare ce alt(ă)/alt(ă) ce în limba română vecheDindelegan, 872017
0Cipriana ElenapeicaViews on the morphology and syntax concepts in the contemporary Romanian languageJRLS, 12, 385-3912017pdf
html
0Diana-Maria RomanDefinite determinative article or other morphemic status?!JRLS, 10, 640-6502017pdf
html
2Diana-Maria RomanInvariable and/or non-flexible words?!JRLS, 10, 651-6592017pdf
html
3Diana-Maria RomanNotes on suppletion in the contemporary Romanian languageStudia UBB, LXII (4), 2452017
0G. G. NeamțuCâteva observații didactice și tehnice privind analiza elementară a frazeiDR, s.n., XXII (1), 72017pdf
html
0G. G. NeamțuCîteva considerații pe marginea căderii în dizgrație a opoziției propoziție vs frazăChivu, 426-4372017
0Marcela CiorteaRelation and/or predicative object in a syntagm by EminescuGIDNI, 4, 193-2002017pdf
html
0Mircea MinicăDespre funcţia relaţională a flectivului de genitivDR, s.n., XXII (2), 1212017pdf
html
0Monica BorșMistakes, tendencies and influences in contemporary RomanianLDMD, 5, 194-2012017pdf
html
0Ștefan GăitănaruConsiderații despre structura predicatului în limba românăChivu, 263-2802017
0Ștefan GăitănaruPrincipiul ordinii clasiale în limbăSIL6, 496-5062017pdf
0Alina-Paula NeamțuSome observations regarding the approach of non-finite verbal forms in Romanian handbooksLDMD, 4, 303-3172016pdf
html
0Cipriana Elena PeicaApposition and incidence – two syntactic (non) relationships!?GIDNI, 3, 947-9542016pdf
html
0Claudia LeahIndirect object with preposition or prepositional objectCCI, 4, 400-4072016pdf
html
0Cristina Bocoș, Diana Maria RomanOn the tense of ‘present’ infinitives in RomanianGIDNI, 3, 996-10062016pdf
html
1Diana Maria Roman, Cristina BocoșThe romanian deictic particle -A to pronouns and pronominal adjectives – between allomorph of stem and flectiveGIDNI, 3, 516-5272016pdf
html
3Diana-Maria RomanNumărul numeralului românesc, o categorie deictică D. 1. de tip lexico-semantic, și implicațiile sale în ceea ce privește acordul paradigmatic și sintagmaticGăitănaru, 3352016
0G. G. NeamțuAcord adjectival sau flexiune cazuală simultană „atipică”?DR, s.n., XXI (1), 682016pdf
html
0G. G. NeamțuLa position structurale et le statut casuel du possessif roumain al dans la coordinationSL, 62016pdf
0G. G. NeamțuObservații privind reprezentarea în schemă structurală a dublării posesive în coordonareGăitănaru, 3202016
1G. G. NeamțuStatutul sintactic al lui al în coordonareFelecan, 148-1602016
2Luminița ChioreanPrepoziţia. Precizări preliminarii la demersul teoretic (I)Studia UPM, 21, 282016pdf
2Mircea MinicăValoarea relațională a semnificatului categorialDR, s.n., XXI (1), 1012016pdf
html
0Oliviu Felecan, Nicolae FelecanÎn legătură cu funcțiile sintactice ale unor numeraleGăitănaru, 1742016
0Valerica SporișDin terminologia sintactică: sintaxem și sintemGăitănaru, 3512016
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
1Adela DrăguțoiuGrupul nominal și unicitatea funcțiilor sintactice. AdnotăriVariația, 1, 492015pdf
2Adela DrăguțoiuPrincipiul unicităţii funcţiilor sintactice în grupul nominal. Câteva adnotăriNeamțu, 220-2262015pdf
1Adrian ChircuRemarks on the Constructions nemic(ă) alt(ă) and alt(ă) nemic(ă) in Old RomanianDVR, 99-1212015
0Adrian ChircuO sintagmă pronominală cuantificatoare atipică: nimeni alţiiNeamțu, 1442015pdf
1Cipriana-Elena PeicaTipologia relaţiilor sintactice în limba românăVariația, 1, 952015pdf
0Cristina Corla HanțObservații privind anularea regimului prepozițional în limba română – structura împotriva meaVariația, 1, 312015pdf
2Daiana CuibusArticolul – de la morfem la determinantCSP, II, 141-1492015pdf
0Daiana CuibusPredicatul complex – dinspre inovaţie spre tradiţieNeamțu, 1942015pdf
0Daiana Felecan, Nicolae FelecanCazurile gramaticale românești – perspectiva G. G. NeamțuNeamțu, 263-2732015pdf
0Dana CovaciŞcoala clujeană de gramatică la ora actualăNeamțu, 184-1932015pdf
0Gabriela Violeta AdamAuxiliarul predicativ – termen condiționant al predicativului suplimentarNeamțu, 472015pdf
3Ionuț PomianFuncțiile sintactice „interne” – o certitudine?DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Ionuț PomianConcepţia lui G. G. Neamțu despre Predicatul nominalNeamțu, 5402015pdf
1Ionuț-Valentin RomanGrupul sintactic și sintagma. Două unități?Neamțu, 5632015pdf
0Lizica MihuțGeneza unei idei… predicativeNeamțu, 4292015pdf
0Lizica Mihuț, Anca StoenescuSome Issues Regarding the Subject – Predicate RelationshipSIL5, 2972015pdf
1Luminița ChioreanConectorii adverbiali. Practica analizei instrucţionaleNeamțu, 1242015pdf
0Maria Vulișici AlexandrescuConsiderații pe marginea pro-formelorNeamțu, 6652015pdf
0Maria-Laura RusControversial aspects of predicative verbsGIDNI, 2, 404-4092015pdf
html
0Mariana IstrateMetalimbaj și terminologie în morfosintaxa limbilor italiană și românăNeamțu, 390-3972015pdf
2Mircea MinicăContribuţii la semantica integralăCSP, I, 1292015pdf
0Nora-Sabina MărceanNiveluri de interpretare a relației cauzaleNeamțu, 4102015pdf
0Oliviu Felecan, Nicolae FelecanStructura semantico-sintactică a lexemelor pe şi laLRM, XXV (1-2), 3182015pdf
0Valerica SporișG. G. Neamţu şi gramatica neotradiţională clujeanăNeamțu, 5892015pdf
1Veronica Ana VlasinStructuri posesive construite prepoziţional: în casă la om, la nora în coş, la blid la pruncDR, s.n., XX (2), 1812015pdf
4Veronica Ana VlasinCâteva consideraţii asupra statutului morfologic al locuţiunilor prepoziţionale cu genitivulNeamțu, 6452015pdf
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
4Elena Adela DrăguțoiuCâteva observații privind unicitatea în sintaxăDR, s.n., XIX (2), 141-1522014pdf
html
1Gabriela-Violeta AdamParticipiul - termen condiționant al predicativului suplimentarDR, s.n., XIX (2), 133-1402014pdf
html
0Laura RusTransitivity as verbal inherent featureCCI, 3, 556-5622014pdf
html
2Oliviu FelecanOn Collective NicknamesSCOL, VII (1-2), 742014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Alexandru Laurențiu CohalAspecte stilistice şi sintactice ale gerunziului din unele naraţiuni oraleAUI, LIX, 201-2152013pdf
2Ionuț PomianObservații pe marginea conceptelor sintactice de procaz și profuncție în sintaxa limbii româneDR, s.n., XVIII (2), 120-1312013pdf
html
0Ionuț PomianAdnotări la gramatica grupările [prepoziţie+adjectiv], ca fenomenalizări ale predicaţiei secunde (I)Studia UPM, 14, 1062013pdf
html
1Luminiţa ChioreanDespre conectorii textuali. Cu referire la adverbEITM, 5, 295-3052013pdf
html
0Monica BorșDin limba română de azi: despre un lexic şi o structură gramaticală... animateEITM, 5, 343-3492013pdf
html
0Valentin RomanFenomenalizări ale omonimiei și ambiguității sintactice (II)DR, s.n., XVIII (2), 132-1372013pdf
html
0Ștefan GăitănaruConsiderations upon the lexico-grammatical class of the numeralLDMD, 1, 57-622013pdf
html
2Adrian ChircuÎntre predicativul suplimentar şi circumstanţialul opoziţional. Observaţii asupra locuţiunii prepoziţionale pe post deDirecții, I, 612012pdf
0Natalia MoglanIncertitudinile prepoziţiei pe în limba românăLRM, XXII (5-6), 2302012pdf
2Valentin RomanFenomenalizări ale omonimiei și ambiguității sintactice (I)DR, s.n., XVII (1), 682012pdf
html
1Alina-Paula NemţuţOmonimie şi ambiguitate la formele verbale nepersonale româneştiPhil. Jass., VII (2), 213-2322011pdf
html
9G. G. NeamțuDespre statutul morfosintactic al lui „al” dublantDR, s.n., XVI (2), 149-1662011pdf
html
1Luminița ChioreanOperatori de tip conotativ. Construcţii cu predicativ suplimentarStudia UPM, 11, 422011pdf
html
2Mihaela GheorgheInfinitival Relative ClausesRRL, LVI (4), 393-4012011pdf
html
1Simina-Maria TerianComplementul secundar – o poziţie sintactică problematică în GALRStudia UPM, 11, 1392011pdf
html
1Adrian ChircuUnités phraséologiques adverbiales temporellesRRL, LV (3), 293-3002010pdf
html
2Adrian ChircuConstrucţii complexe cu EPS şi construcţii derivate de la sintagme cu EPSControverse, I, 212010pdf
1Alina-Paula NemțuțScurt istoric al cercetărilor care atestă existenţa supinului românescStudia UPM, 9, 982010pdf
html
1Gabriela DomideComplementul predicativ al obiectului (CPO) și predicativul suplimentar (PS). Controverse și interpretăriDR, s.n., XV (1), 712010pdf
html
0Ionuț PomianThe Semantic and Syntactic Relation between Subject and Predicate in Some Atypical StructuresELI, 6, 842010pdf
html
2Iulia TămașOpinii și soluții în cercetarea tradițională a elipseiDR, s.n., XV (2), 150-1642010pdf
html
2Luminița ChioreanPredicația semantică & operator conotativ. Abordare descriptivă a construcțiilor cu predicativ suplimentarDR, s.n., XV (1), 572010pdf
html
3Maria Vulișici AlexandrescuDespre proforme în GALRDR, s.n., XV (1), 182010pdf
html
1Melania DumaCircumstanțialele exceptive, opozative și cumulative în GALRDR, s.n., XV (1), 822010pdf
html
1Nicolae Felecan, Daiana FelecanCu privire la unele complemente (necircumstanțiale)DR, s.n., XV (1), 352010pdf
html
2Simina-Maria DanConsiderații privind tratarea complementului secundar în GALRDR, s.n., XV (1), 482010pdf
html
0Valerica SporișAdjectivul în GALR. Studiu de cazDR, s.n., XV (1), 242010pdf
html
0Valerica SporișAspecte privind relaţia adjectivului cu substantivul, verbul şi adverbulStudia UPM, 9, 1392010pdf
html
0Ștefan GăitănaruThe Principle of Economy in LanguageELI, 6, 172010pdf
html
0Alina-Paula NemțuțThe Semantic Values of the Prepositions employed with the Romanian SupineSCOL, II (1-2), 1582009pdf
html
1Dana ManeaCircumstanţiale contrase – circumstanţiale reduseLR, LVIII (2), 221-2292009pdf
html
1Dorina ZaharescuA Contrastive Analysis of Proverbs Built as Phrases in English, Romanian and RussianStudia UBB, LIV (1), 752009
1Luana-Codruța TurcuInterferențe gramaticaleDR, s.n., XIV (1), 712009pdf
html
3Luminiţa ChioreanAdnotări la gramatica predicativului suplimentar. Descriere relaționalăEITM, 3, 614-6182009pdf
html
2Luminița ChioreanAdnotări la gramatica prepozițieiLRM, XIX (11-12), 812009pdf
0Simion RăchișanIntegratorii sintagmatici supraordonatori/subordonatoriDR, s.n., XIV (2), 151-1652009pdf
html
3Cornel VîlcuPreliminarii teoretice la analiza gramaticală în proiectul SIASTRO: nivelul sintagmaticDR, s.n., XIII (2), 117-1262008pdf
html
2Dina VîlcuConceptul de relație în opera gramaticală a lui D.D. BrașoveanuDR, s.n., XIII (2), 127-1352008pdf
html
3Emma Tămâianu-MoritaTipologia sintagmelor în modelul D.D. Brașoveanu. Posibile aplicații în proiectul SIASTRODR, s.n., XIII (2), 137-1502008pdf
html
1G. G. NeamțuUne classification categorielle - relationnelle de l’atribut en roumain. Avec des annotationsStudia UBB, LII (2), 192007
3Valerica SporișNote pe marginea naturii adjectivului din perspectiva relației cu substantivul, verbul și adverbulEITM, 2, 188-1922007pdf
html
16G. G. NeamțuO clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotăriDR, s.n., XI-XII, 111-1442006-2007pdf
html
2Gabriela DomideNominalizarea și implicațiile relaționale (cu aplicare la elementul predicativ suplimentar)DR, s.n., XI-XII, 1872006-2007pdf
html
0Constantin-Ioan MladinDespre permanenţa unor distincţii conceptuale şi terminologice în clasificarea atributului din gramatica românească modernăELI, 2 (1), 732006pdf
html
0Constantin Ioan MladinProcese şi structuri sintactice “marginalizate” în sintaxa românească actuală. Consideraţii terminologice din perspectivă diacronică asupra AOU, XVI, 219-2342005pdf
html
1Constantin-Ioan MladinDin nou despre predicativitatea modurilor nepredicative în gramatica românească. Perspective monografice şi atitudini interpretativeEITM, 1, 255-2652005pdf
html
1Marcela CiorteaGerunziul-predicat în Divanul lui Dimitrie CantemirFrățilă, 169-1802005pdf
1Maria Laura RusValori ale supinuluiStudia UPM, 4, 128-1372005pdf
html
1Maria-Magdalena JianuAlte realizări ale relației sintactice de coordonare. Coordonarea cumulativă și cea negativăDR, s.n., IX-X, 259-2662004-2005pdf
html
2Luminița ChioreanAnaliza gramaticală a construcțiilor circumstanțialeStudia UPM, 3, 462004pdf
html
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
0Maria AldeaPremise pentru o cercetare stilistico-pragmatică a articolului hotărât în limba românăIanua, 4, 112003pdf
html
0Mihaela GheorgheConstrângeri sintactice în dinamica propozițiilor relative. Observații privind interpretarea relativului ceea ceAspecte, II2003pdf
html
0Victor AxentiSemnificația modală și temporală a gerunziuluiLRM, XIII (11-12), 332003pdf
2Ștefan GăitănaruVerbele copulative și structurile lorAspecte, II2003pdf
html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
1Bogdan HarhătăDespre o teorie a diatezei în limba românăDR, s.n., VII-VIII, 2552002-2003pdf
html
0Carmen FenechiuContribuții la sintaxa participiului în De coniuratione CatilinaeDR, s.n., V-VI, 1512000-2001pdf
html
0Mircea MinicăSintaxa genitivului și a posesivelor, pornind de la o problemă controversată: statutul lui alDR, s.n., V-VI, 2412000-2001pdf
html
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007

Reviews of this publication: 1

Mircea MinicăDR, s.n., III-IV, 262-2651998-1999pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].