“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Omonimie şi ambiguitate la formele verbale nepersonale româneşti

Author:
Publication: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 213-232
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Abstract:Being often used as means of abbreviating a sentence, nonfinite verbal forms become ambiguous in certain contexts, especially when the surface structure has more deep structures. This leads to the so called syntactic homonymy: the speaker, i.e. the message sender always knows what he/she wants to convey, while for the receiver/the beneficiary the meaning of an utterance seems quite ambiguous. Syntactic homonymy and ambiguity are closely related, the latter being a consequence of the former. They can be solved by taking into account some extralinguistic facts. In the present study we are going to describe those situations in which Romanian nonfinite verbal forms generate ambiguity and are morphologically and syntactically homonyms.
Key words:nonfinite verbal forms, homonymy, ambiguity, context
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 24

32Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
11Gabriela Pană DindeleganDin nou despre participiu și supin. Câteva precizăriSCL, LVIII (1), 163-1732007html
1Mona ArhireModurile nepredicative ale verbului din perspectiva concentrării expresieiAUA, 8 (1), 212-2192007html
41Gligor GruițăModa lingvistică
Norma, uzul și abuzul
Paralela 452006; 2011
383Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
12Rodica NagySintaxa limbii române actuale
Unităţi, raporturi şi funcţii
Institutul European2005
1Elena PetreGerunziul românesc – cumul de valori sintactice circumstanțialeAUC, XXVI (1-2), 1922004html
127Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
61Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
18Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
28Rodica ZafiuNarațiune și poezieAll2000
210Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
137D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
45Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
1Daniela StoianovaObservații cu privire la sensurile temporal-aspectuale ale formelor nominale ale verbului în româna contemporanăSCL, XLII (5-6), 2011991
218Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
71Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
1Elena Berea GăgeanuGruparea a avea + infinitivul/conjunctivul în limba românăLR, XXVIII (2), 1431979
86Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
24Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
8Sorin StatiValorile participiuluiLR, VII (5), 27-381958pdf
3Flora ȘuteuÎnsemnări pe marginea anumitor construcții gerunzialeLR, VI (5), 15-221957pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: