“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Tratat de gramatică a limbii române. II. Sintaxa

Author:
Publisher:Institutul European
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 62

0Imola-Ágnes FarkasTradiţie şi inovaţie în Biblia de la Bucureşti (1688) şi Biblia de la Blaj (1795): construcţii cu complement internSCL, LXXII (1), 71-962021pdf
0Imola-Ágnes Farkas
  • Diacronia construcției cu complement intern în română și maghiară
  • The diachrony of the cognate object construction in Romanian and Hungarian
Diacronia, 12, A1702020pdf.ro
pdf.en
0Ștefan GăitănaruThe reorganization of the direct and indirect objects in Romanian languageDICE, XVII (2), 272020pdf
html
0Cosmina Andreea RoșuThe pure poetry in the context of Dimitrie Anghel’s lyricismJRLS, 18, 1051-10562019pdf
1Ionuț PomianSubiectul şi complementul direct. Realizări atipiceDragoș, 224-2332019pdf
1Rozalia ColciarApoziția ecuativă și valorile ei semantico-pragmatice în textul dialectalDR, s.n., XXIV (2), 1472019pdf
html
0Anamaria Bianca Teușdea TonțAdjective pronominale interogative și relative ca proadjective – o certitudine?DR, s.n., XXIII (1), 902018pdf
0Cosmina Andreea RoșuThe fantasy of sensesJRLS, 14, 455-4602018pdf
0Gabriela Violeta AdamAuxiliare relaționale: adverbele calitative CA, DE, DREPTDR, s.n., XXIII (1), 72018pdf
1Ionuț PomianSintagme pronominale cuantificaționale complexe. Cu referire specială la „unul”DR, s.n., XXIII (1), 642018pdf
0Lavinia Dălălău-NastaObservații privind funcțiile sintactice din grupul nominalDR, s.n., XXIII (1), 382018pdf
1Maria-Laura RusSintaxa frazei: erori în segmentareStudia UPM, 24, 1082018pdf
2Mihaela SecrieruStructuri apozitive la nivel intrapropoziţional. Abordare teoreticăPhil. Jass., XIV (1), 107-1192018pdf
1Mihaela Secrieru100 Years of Romanian Theoretical Syntax. A Quantitative Qualitative StudyStudia UBB, LXIII (3), 752018html
0Cipriana ElenapeicaViews on the morphology and syntax concepts in the contemporary Romanian languageJRLS, 12, 385-3912017pdf
html
0Felicia VrânceanuParticularități ale organizării sintactico-semantice a enunțului în Codul Penal al lui Alexandru Ioan Cuza: coordonarea implicităPhil. Jass., XIII (2), 1552017pdf
0G. G. NeamțuCâteva observații didactice și tehnice privind analiza elementară a frazeiDR, s.n., XXII (1), 72017pdf
html
0G. G. NeamțuCîteva considerații pe marginea căderii în dizgrație a opoziției propoziție vs frazăChivu, 426-4372017
0Marcela CiorteaRelation and/or predicative object in a syntagm by EminescuGIDNI, 4, 193-2002017pdf
html
0Ștefan GăitănaruConsiderații despre structura predicatului în limba românăChivu, 263-2802017
1Anca-Gabriela ApostuBifuncționalitatea predicatului complex cu operator copulativGăitănaru, 642016
0Gabriela BirișNote pragma-semantice privind mărcile apozitive (și) anume, adică, respectivPerspective, 872016pdf
4Ligia Stela FloreaIntroduction: optatif et types de phrase. Réécrire un chapitre de grammaire romaneDR, s.n., XXI (2), 137-1552016pdf
html
1Monica TimofteStereotipia comentariului incident de conformitate în stilul biblic-religios. Conţinut, geneză, funcţiiAUS, 26 (1), 99-1102016pdf
html
0Valerica SporișDin terminologia sintactică: sintaxem și sintemGăitănaru, 3512016
0Ștefan GăitănaruPredicatul modal în limba românăAOU, XXVII (2), 3632016pdf
1Cipriana-Elena PeicaTipologia relaţiilor sintactice în limba românăVariația, 1, 952015pdf
1Frédéric Torterat, Cristiana Papahagi, Veronica Manole, Tijana Ašić, Veran Stanojević, Slavko StanojčićQuelques représentations des dimensions macro-syntaxique et discursive dans les grammaires (langues romanes et slaves)SL, 5, 15-492015pdf
3Ionuț PomianFuncțiile sintactice „interne” – o certitudine?DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Ionuț PomianConcepţia lui G. G. Neamțu despre Predicatul nominalNeamțu, 5402015pdf
0Lizica Mihuț„Dedublarea” complementului directPhil. Ban., IX (1), 1892015pdf
0Lizica Mihuț, Anca StoenescuSome Issues Regarding the Subject – Predicate RelationshipSIL5, 2972015pdf
1Maria-Laura RusErori în analiza sintactică a frazeiStudia UPM, 18, 832015pdf
html
0Oliviu Felecan, Nicolae FelecanStructura semantico-sintactică a lexemelor pe şi laLRM, XXV (1-2), 3182015pdf
3Roxana VieruSuperlativul în vechi texte româneştiCSP, II, 490-4972015pdf
23Rodica Nagy (coord.)Dicționar de analiză a discursuluiInstitutul European2015
1Adela NovacSubiectul, un tip special de complement, din perspectiva sintaxei moderneDiacronie–sincronie, I, 1492014pdf
2Ionuț PomianObservații pe marginea conceptelor sintactice de procaz și profuncție în sintaxa limbii româneDR, s.n., XVIII (2), 120-1312013pdf
html
0Ionuț PomianAdnotări la gramatica grupările [prepoziţie+adjectiv], ca fenomenalizări ale predicaţiei secunde (I)Studia UPM, 14, 1062013pdf
html
0Maria-Laura RusComplexitatea funcţiei de apoziţieEITM, 5, 339-3422013pdf
html
0Mihaela GăitănaruDouble Subordinated Adverbials in RomanianELI, 12, 342013pdf
html
1Alina-Paula NemţuţOmonimie şi ambiguitate la formele verbale nepersonale româneştiPhil. Jass., VII (2), 213-2322011pdf
html
1Alina-Paula NemțuțScurt istoric al cercetărilor care atestă existenţa supinului românescStudia UPM, 9, 982010pdf
html
2Dana ManeaAspecte ale realizării adjuncţilor în româna contemporanăControverse, I, 932010pdf
0Ionuț PomianThe Semantic and Syntactic Relation between Subject and Predicate in Some Atypical StructuresELI, 6, 842010pdf
html
1Nicolae Felecan, Daiana FelecanCu privire la unele complemente (necircumstanțiale)DR, s.n., XV (1), 352010pdf
html
2Petru ZugunCategorii de indici constanţi de coeziune textuală integralăAUI, LV, 91-972009pdf
1Emina CăpălnășanRolul acordului în distingerea apoziției de atributul categorialAUT, XLVI, 117-1232008pdf
html
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
1G. G. NeamțuUne classification categorielle - relationnelle de l’atribut en roumain. Avec des annotationsStudia UBB, LII (2), 192007
0Oana CenacOld and new in the problem of the adverbialELI, 3 (1), 1282007pdf
html
0Constantin MilașAdverbul bine ca marcă dialogalăDR, s.n., XI-XII, 1612006-2007pdf
html
16G. G. NeamțuO clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotăriDR, s.n., XI-XII, 111-1442006-2007pdf
html
3Ionuț PomianModalizarea, predicativitatea și expresivitatea în construcțiile relative infinitivaleDR, s.n., XI-XII, 1932006-2007pdf
html
0Constantin-Ioan MladinDespre permanenţa unor distincţii conceptuale şi terminologice în clasificarea atributului din gramatica românească modernăELI, 2 (1), 732006pdf
html
3Elena DănilăProbleme de sinonimie morfologică în limba românăPhil. Jass., II (2), 17-242006pdf
html
7Maria IliescuL’article adjectival roumain: un exemple de récurrence typologique cycliqueRRL, LI (1), 159-1642006pdf
html
0Constantin Ioan MladinProcese şi structuri sintactice “marginalizate” în sintaxa românească actuală. Consideraţii terminologice din perspectivă diacronică asupra AOU, XVI, 219-2342005pdf
html
1Constantin-Ioan MladinDin nou despre predicativitatea modurilor nepredicative în gramatica românească. Perspective monografice şi atitudini interpretativeEITM, 1, 255-2652005pdf
html
0Elena Tamba Dănilă«Vechi» şi «nou» în problema unităţilor sintactice româneşti (cu privire specială asupra substitutului)AUI, LI, 73-882005pdf
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
2Ștefan GăitănaruVerbele copulative și structurile lorAspecte, II2003pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].