“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Diacronia construcției cu complement intern în română și maghiară
  • The diachrony of the cognate object construction in Romanian and Hungarian

Author:
Publication: Diacronia, 12, A170
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Bazîndu-se pe observația în general validă în majoritatea limbilor potrivit căreia construcțiile cu complement intern sînt deseori supuse variației diacronice, această lucrare prezintă o analiză a istoriei schimbărilor diacronice în construcțiile cu complement intern în două limbi neînrudite tipologic. Vom demonstra că, deși din stadiul actual al limbilor română și maghiară lipsește construcția (aspectuală) canonică cu complement intern ilustrată în to sleep a sound sleep ‘a dormi un somn profund’, această structură există în ambele limbi dar fie într-un stadiu mai vechi al limbii (cazul românei), fie în stadiul actual al limbii, ca rezultat al unei creșteri vizibile spre perioada modernă, dar complementul intern este exprimat printr-un pseudo-obiect (cazul maghiarei). Prin urmare, schimbarea diacronică în aceste construcții ale acestor limbi se produce în două direcții diferite.
  • Building on the cross-linguistic observation generally valid in the majority of languages according to which cognate object constructions are frequently subject to diachronic changes, this paper provides an analysis of the history of diachronic changes in the cognate constructions of two typologically unrelated languages. We demonstrate that, although the present stage of Romanian and Hungarian lacks the canonical (aspectual) cognate object construction illustrated in to sleep a sound sleep, this structure does exist in both languages but either at an earlier language stage (the case of Romanian) or at the present language stage, as a result of a clear increase in it towards the modern period, but the cognate nominal is expressed by a pseudo-object (the case of Hungarian). Consequently, the diachronic change in these constructions of these languages is in two different directions.
Key words:
  • diacronie, construcție cu complement intern, română, maghiară
  • diachrony, cognate object construction, Romanian, Hungarian
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 14

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
3Ionuț PomianFuncțiile sintactice „interne” – o certitudine?DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
5Gabriela Pană DindeleganDirect and secondary object ditransitive structures in Old RomanianLA, 33 (2), 25-372014pdf
html
5Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’objet interne en roumain: description, évolution et comparaison entre les langues romanesLFR26, II, 1472013
5Dana-Luminița TeleoacăStructuri poetico-retorice în textul psalmic modern: construcţii intensive şi tautologiceLRM, XXIII (7-8), 1282013pdf
33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
7Dana-Luminița TeleoacăParticularităţi morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (II)LRM, XXII (3-4), 169-1772012pdf
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
5Virginia Hill, Yves RobergeA Locally Determined Verb TypologyRRL, LI (1), 5-222006pdf
html
23Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN