“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Particularităţi morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (II)

Author:
Publication: Limba Română (Chișinău), XXII (3-4), p. 169-177
p-ISSN:0235-9111
Publisher:Revista „Limba Română”
Place:Chișinău
Year:
Abstract:[În articolul de faţă ne propunem să aprofundăm problema abordată în prima parte a studiului nostru consacrat morfosintaxei textului actual de rugăciune, prin aducerea în discuţie atât a unor aspecte morfosintactice, cât şi a unora sintactice propriu-zise.]
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 7

References in this publication: 7

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: