Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Particularităţi morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (II)

Autor:
Publicația: Limba Română (Chișinău), XXII (3-4), p. 169-177
p-ISSN:0235-9111
Editura:Revista „Limba Română”
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:[În articolul de faţă ne propunem să aprofundăm problema abordată în prima parte a studiului nostru consacrat morfosintaxei textului actual de rugăciune, prin aducerea în discuţie atât a unor aspecte morfosintactice, cât şi a unora sintactice propriu-zise.]
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 7

Referințe în această publicație: 7

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: