Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Inovaţia lexicală în textul biblic modern: ‘construcţíe vs deconstrucţie’, ‘identitate vs alteritate’ (II)

Autor:
Publicația: Limba română, LXIII (1), p. 82
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper is aimed at approaching the issue mentioned in the title from the point of view of the neologistic elements identifiable in the psalm current text (which is analysed in extenso), in an ‘Orthodox-Protestant’ comparative purpose. The starting point for carrying out this investigation is the neologistic corpus of the Protestant Bible version, compared to the lexico-semantic correspondents in the Orthodox version. In order to follow the purpose proposed in this study, a rigorous approach of the data calls for taking into consideration the ‘second degree’ literature status of the religious text, a reality which makes absolutely necessary the investigation of such text (including) from the point of view of the translation act.
Cuvinte-cheie:religious, biblical, deconstruction, secularisation, depoeticisation, hybrid style
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Dana-Luminița TeleoacăParticularităţi ale limbajului bisericesc (actual)LR, LXVI (4), 5272017pdf

Referințe în această publicație: 10

4Dana-Luminița TeleoacăStructuri sintactice cu valenţe stilistice în literatura veterotestamentară a PsalmilorALIL, LIV, 1112014pdf
html
8Dana-Luminița TeleoacăStratégies discursives dans le texte des psaumesRRL, LVIII (2), 189-2032013pdf
html
1Dana-Luminița TeleoacăInovaţia lexicală în textul biblic modern: ‘construcţie vs deconstrucţie’, ‘identitate vs alteritate’LR, LXII (4), 470-4802013pdf
html
7Dana-Luminița TeleoacăParticularităţi morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (II)LRM, XXII (3-4), 169-1772012pdf
5Dana-Luminița TeleoacăConservatisme et expressivité dans la littérature religieuse. Quelques repères dans la définition d’un style scientifique (didactique) au niveau religieuxBibl. Jass., 3, 55-792012pdf
html
7Dana-Luminița TeleoacăObservații asupra vocabularului a două texte contemporane de rugăciuneSIL4, 2672012
42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
2Nina ZgardanCreativitate şi fidelitate în traducereEITM, 2, 179-1842007pdf
html
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: