Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Biblia 1688. Vol. I-II

Autori:
ISBN:9738243327
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 94

0Adina Chirilă
 • Filipeni, 3, 8 în limba română: un caz de primat al normei
 • Philippians, 3, 8 in Romanian language: a case of primacy of norm
Diacronia, 11, A1592020pdf.ro
pdf.en
0Adina ChirilăBiblical hermeneutics through anthroponyms. Its chances “after Babel”Bel.Inf., 9 (3), 11-242020pdf
html
0Imola-Ágnes Farkas
 • Diacronia construcției cu complement intern în română și maghiară
 • The diachrony of the cognate object construction in Romanian and Hungarian
Diacronia, 12, A1702020pdf.ro
pdf.en
0Marinușa ConstantinThe actantial structure of derived change-of-state verbs in the old Romanian language (I)DICE, XVII (1), 1212020pdf
html
0Gheorghe ChivuNames of Gods and Goddesses in Old Romanian CultureOnom. Sacr. Prof., 332019
1Adina ChirilăO metaforă pierdută: Corpul este o construcție solidă. Despre opțiuni de traducere în Iov 10, 11TDR, IX, 107-1142018pdf
html
3Eugen Simion (coord.)Enciclopedia literaturii române vechiFundația Națională pentru Știință și Artă, Editura Muzeului Național al Literaturii Române2018
0Gheorghe ChivuProfesorul Alexandru Gafton, un diacronist interesat de filosofia științeiGafton DHC Pitești, 332017pdf
1Gheorghe ChivuNume de zei și de zeiţe în cultura româneasca vecheICONN 4, 11702017pdf
html
0Petre Gheorghe BârleaIstorismul ca perspectivă de studiu și de reflecție filosoficăGafton DHC Pitești, 372017pdf
0Adina ChirilăPreserving the Allusions in Translating the BibleMean. Transl., 3692016pdf
4Adina Chirilă, Alexandru GaftonDinamica traducerilor biblice în raport cu ambiguitatea contextuală a termenilor. Studiu de caz: Levitic 11, 22AOU, XXVII (2), 1692016pdf
1Ana-Maria Gînsac
 • Despre adaptarea grafică a numelor proprii din prima traducere a Septuagintei în limba română (Ms. 45)
 • On the graphic adaptation of proper names in the first Romanian translation of the Septuagint (Ms. 45)
Diacronia, 3, A402016pdf.ro
pdf.en
0Ana-Maria GînsacLes noms propres de la première traduction en roumain de la Septante. Observations sur la catégorie grammaticale du genrePhil. Jass., XII (2), 95-1032016pdf
html
2Eugen PavelThe beginnings of textual criticism in Old Romanian writingDR, s.n., XXI (1), 172016pdf
html
2Eugen PavelPremise ale criticii textuale în cultura scrisă românească din secolul al XVIII-leaMareș, 1792016
0Magdalena IurescuAspects of adjectival inflection in Psalms since 16th till 18th centuryGIDNI, 3, 488-5012016pdf
html
0Adina Chirilă
 • Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)
 • Notes on the reproduction of a controversial evangelical passage in Romanian (Mt, 19, 24)
Diacronia, 1, A22015pdf.ro
pdf.en
0Dora VăetușThe Glossing of the Borrowings – an Argument for the Lexical Modernization of Old Romanian Literary LanguageTDR, VII, 69-792015pdf
html
0Dora VăetușDinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești. Studiu de caz: Parabola samarineanului milostivVariația, 1, 2172015pdf
0Enikő PálUpon some lexicalizations of Christian spirituality in the 1648 Calvinist catechismJRLS, 6, 968-9802015pdf
html
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
3Alexandru GaftonAvatarii evolutive ale conceptului ‘a educa’ în textele vechi româneștiDR, s.n., XIX (1), 28-472014pdf
html
2Alexandru Gafton
 • Les caractéristiques de la formation de l’aspect litteraire de l’ancien roumain
 • Constituirea vechiului aspect literar românesc
RRL, LIX (1), 63-752014pdf.fr
pdf.ro
0Ana-Maria GînsacNote despre transpunerea unor toponime biblice în limba românăBibl. Jass., 5, 97-1042014pdf
0Ana-Maria GînsacCîteva aspecte privind subclasa onomastică a teonimelorAUI, LX, 992014pdf
0Ana-Veronica Catană-SpenchiuOn translating biblical textsCCI, 3, 321-3302014pdf
html
0Ana-Veronica Catană-SpenchiuThe Role of Punctuation in Old Romanian Bible TranslationsPhil. Jass., X (1), 27-382014pdf
html
1Dana-Luminița TeleoacăInovaţia lexicală în textul biblic modern: ‘construcţíe vs deconstrucţie’, ‘identitate vs alteritate’ (II)LR, LXIII (1), 822014pdf
html
0Dragoș ȘtefănicăReflectarea Bibliei de la București în Didahiile lui Antim IvireanulExplorări, III, 383-4002014pdf
0Elena-Cristina PopaUn document de consolidare a limbii române literare – Biblia de la București (1688)Explorări, III, 3572014pdf
0Enikő PálReflection on the Status of Hungarian Loanwords in Old Romanian TranslationsActa Sap., 6 (2), 211-2262014pdf
html
2Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
0Lucia-Gabriela MunteanuCâteva aspecte privitoare la sintaxa propoziției în ms. 45, cea dintâi versiune românească a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu SpătarulExplorări, III, 3192014pdf
0Raluca Felicia TomaThe concept of “argument” and its semantics in the biblical textGIDNI, 1, 924-9282014pdf
html
0Vasile D. ȚâraDespre omiletica lui Samuil MicuTDR, VI, 181-1882014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
2Alexandru GaftonValorile conceptului biblic ‘chemare’ în vechile traduceri româneşti LR, LXII (4), 512-5222013pdf
html
0Ana Catană-SpenchiuNote filologice la Cartea a III-a a RegilorBibl. Jass., 4, 1432013pdf
4Dana-Luminița TeleoacăConstrucţie vs deconstrucţie în textul biblic modernTradiție/inovație2013pdf
html
1Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
4Gheorghe ChivuNume de plante în texte vechi româneştiICONN 2, 10002013pdf
html
0Laura Lazăr ZăvăleanuCarte, autor şi model uman în Predosloviile vechi româneştiRITL, VII (1-4), 1492013pdf
0Silvia ChioseaParticularitățile fonetice ale unui text din secolul al XVII-lea: Epistolă și Panegiric către Constantin Brâncoveanu (ms. Bar 766)Munteanu, 240-2512013pdf
3Adina ChirilăOpţiuni de redare a numelor proprii în traducerile biblice. Studiu de caz: numele fiicelor lui Iov (Iov 42: 14)AUI, LVIII, 33-432012pdf
3Adina Chirilă, George Bogdan ȚâraNotes on Quoting Technique in Gospels and Its Reflection in the Romanian Translations of the New TestamentTDR, IV, 39-532012pdf
html
4Alexandru GaftonReflectarea tensiunii cultural / cultual în procesul de declarare a surselor textului biblic. Cazul vechilor traduceri româneştiAUI, LVIII, 127-1532012pdf
0Alexandru GaftonL’emploi et les valeurs de la famille du roum. “făţă” dans les traductions de la BibleJRLS, 2, 27-392012pdf
html
4Alexandru GaftonSources déclarées et sources réelles. Le cas des anciennes traductions roumaines de la BibleSyn. Roum., 7, 257-2842012pdf
html
1Alexandru GaftonVASILE ARVINTE (26 decembrie 1927, Voineşti, Iaşi – 11 decembrie 2011, Iaşi)LR, LXI (2), 283-2852012pdf
html
3Alexandru GaftonUzul, valorile şi dispariţia unor termeni: făţărie, a făţări, făţărnicesc, a făţărnici, făţarnicLR, LXI (2), 193-2042012pdf
html
2Alexandru GaftonProcesele constitutive ale aspectului literar românescAUT, L, 932012pdf
html
6Alexandru Gafton, Ioan MilicăDubletele sinonimice în discursul religiosAUI, LVIII, 155-1782012pdf
2Ana-Veronica Catană-SpenchiuBiblia de la Blaj (1795) și problematica traduceriiExplorări, II, 3372012pdf
2Ana-Veronica Catană-SpenchiuÎntre Biblia de la Bucureşti (1688) şi revizia din 1795 a lui Samuil Micu. Probleme de traducereCCI, 2, 1087-11102012pdf
html
1Anuța-Rodica CiorneiL’emprunt dans la phytonymie biblique roumaineAOU, XXIII (1), 39-522012pdf
html
4Eugen MunteanuA Brief History of the Romanian Biblical TraditionBibl. Jass., 3, 152012pdf
html
5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 54-672012pdf
html
1Gheorghe ChivuTraductions multiples dans un Évangéliaire manuscrit du XVIIe siècleSyn. Roum., 7, 285-2942012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
1Adina Chirilă, George Bogdan Țâra
 • Options et contraintes lexico-semantiques dans les traductions du texte biblique
 • Opțiuni și constrîngeri lexico-semantice în traducerile textului biblic
TDR, III, 177-1882011pdf.fr
pdf.ro
1Alexandru Gafton
 • Donc
 • Deci
ELI, 8, 152011pdf.fr
pdf.ro
2Alexandru GaftonAsupra unei traduceri din Biblia de la 1688Țâra, 2072011pdf
1Ana-Veronica Catană-SpenchiuAspecte ale traducerii în Biblia de la București (1688) și în revizia lui Samuil Micu din 1795Explorări, I, 612011pdf
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușCîmpul lexical-semantic al numelor de animale domestice în cîteva versiuni biblice româneștiExplorări, I, 2592011pdf
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
1Raluca Felicia TomaStructure grammaticale de l’enonce paremiologique bibliqueAUV, IX (1)2011pdf
0Raluca Felicia TomaThe semantics of the term ‘wisdom’ in Biblical writingsIC-ASSSE, 173-1772011pdf
html
2Adina ChirilăEvoluția limbii în textele lui Antim Ivireanul. (II) ConsonantismulAUT, XLVIII, 1182010pdf
html
5Alexandru GaftonTraducerea ca literă şi glosa ca spiritTabor, IV (4)2010pdf
html
11Alexandru GaftonBiblia de la 1688. Aspecte ale traduceriiTDR, II, 49-722010pdf
html
4Alexandru GaftonLa traduction en tant que lettre et la glose en tant qu’espritELI, 6, 72010pdf
html
14Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
0Ana-Maria GînsacO abordare cognitivistă a numelor proprii biblicePhil. Jass., VI (2), 63-732010pdf
html
1George Bogdan ȚâraDubla exprimare a interlocutorului în traducerile textelor bibliceTDR, II, 91-982010pdf
html
10Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul unui text sacru. Mărturia unui Evangheliar manuscrisTDR, II, 41-482010pdf
html
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
12Alexandru GaftonRelația dintre sursele traducerilor biblice și concepția de la baza acestoraTDR, I, 125-1342009pdf
html
0Mihaela ButnaruPrime atestări ale unor cuvinte din Psaltirea de-nţăles a Mitropolitului DosofteiAUG/XXIV, II, 2192009pdf
2Niculina IacobAtestări lexicale în Biblia Vulgata. Blaj, 1760–1761 (II)AUG/XXIV, II, 2642009pdf
0Raluca Felicia TomaLa transmission des structures parémiologiques dans l’espace européenDICE, VI, 672009pdf
html
1Alexandru GaftonPalia de la Orăştie – prima încercare de traducere a textului sacruAUI, LIV, 5-112008pdf
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
4Alexandru GaftonTraducerea Paliei de la Orăştie reflectată în construcţii de origine ebraicăPhil. Jass., III (1), 11-252007pdf
html
2Alexandru GaftonPolivalența la nivel lexical. Un caz: v. rom. a țineaAUI, LIII, 372007pdf
0George Bogdan ȚâraConstrucții cu verb suport în română şi latinăAUT, XLV, 2172007pdf
html
1Mircea CiubotaruProfesorul V. ARVINTE. Demnitatea unei profesiuni şi forţa modeluluiRom. major.2007pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
1Adina ChirilăForme neliterare în fonetica scrierilor lui Antim IvireanulAUT, XLII-XLIII, 1272004-2005pdf
html
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].