Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Reflectarea Bibliei de la București în Didahiile lui Antim Ivireanul

Autor:
Publicația: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, III, p. 383-400
p-ISSN:2285-5580
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Among the sources used by Antim Ivireanul (1650-1716) in his work, Didahii, The Holy Scripture holds an crucial place (over 300 verses marked by quotation marks in critical editions). However, the literature does not indicate the edition/editions of the biblical text used by the Orthodox hierarch in his work. This study aims to analyze parentage of Bible verses contained in the Didahii and the Bibl. 1688 text.
Cuvinte-cheie:Didahii, Biblia 1688, biblical sources, modifications, translations of the Bible
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
3Alexandru AndriescuStudii de filologie și istorie literarăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
54Nicolae CartojanIstoria literaturii române vechi
Vol. I-III.
Minerva; Editura Fundației Culturale Române1980; 1996
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: