Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A Greek-English Lexicon

Autori:
ISBN:9780198642268
Editura:Clarendon Press
Locul:Oxford
Anul:

Coperta:

A Greek-English Lexicon

Citări la această publicație: 78

0Adina Chirilă
  • Filipeni, 3, 8 în limba română: un caz de primat al normei
  • Philippians, 3, 8 in Romanian language: a case of primacy of norm
Diacronia, 11, A1592020pdf.ro
pdf.en
0Adina ChirilăBiblical hermeneutics through anthroponyms. Its chances “after Babel”Bel.Inf., 9 (3), 11-242020pdf
html
0Alexandru Gafton, Adina ChirilăThe stories of favouring. Genesis 4, 4-5Bel.Inf., 9 (3), 89-1012020pdf
html
0Alexandru Gafton, Adina ChirilăGenèse 4, 4-5 : histoire d’un biais de traductionStudia UBB, LXV (4), 159-1722020
0Maria-Cristina TrușcăHamartia – scurt itinerar lingvistic despre rătăcireQR, VIII (1), 1712020pdf
0Dora VăetușDinamica lexico-semantică în versiunile biblice româneşti (Ev. Luca, 15, 22-24)Tohăneanu, 386-3952019
1Estella CiobanuScreaming Silence: Medusa and the Enlightening Darkness of Ancient Texts and Modern ScienceAOU, XXX (2), 16-362019pdf
html
0Maria-Cristina TrușcăMecanisme ale schimbărilor lexico-semantice în limba greacă koiné: vocabularul axiologicTohăneanu, 368-3772019
3Mădălina Ungureanu, Ana-Maria GînsacLexiconul de la Moscova în raport cu celelalte lexicoane slavo-române din secolul al XVII-leaPhil. Jass., XV (2), 2452019pdf
html
2Adina Chirilă
  • „Au greșit” în Iv, 4, 11; de ce nu și în Pv, 30, 30? Implicit, despre limite filologice și acceptarea lor
  • They made “a mistake” in Job, 4, 11; why not also in Prov, 30, 30? Implicitly, about limits in philology and the necessity of accepting them
Diacronia, 7, A1052018pdf.ro
pdf.en
0Constantin Răchită‘Traditum’ and ‘traditio’ in the translation of Genesis 2,4b – 3,24GIDNI, 5, 2722018pdf
html
0Pârvu BoerescuCompletări şi comentarii pe marginea Dicţionarului etimologic al limbii române (DELR), vol. II, partea 1LR, LXVII (1), 3-222018pdf
0Ana-Maria Gînsac, Mădălina UngureanuLes premiers enregistrements lexicographiques des noms propres dans la langue roumaine : les dictionnaires slavons-roumains du XVIIe sièclePhil. Jass., XIII (2), 532017pdf
0Leonid Kulikov, Nikolaos LavidasBetween Passive and Middle: Evidence from Greek and beyondLA/237, 2972017
0Maria-Cristina TrușcăCâmpul lexico-semantic al păcatului în limba greacă Koine. Studiu de text: Cuvântarea XIV a Sf. Grigorie de NazianzCIL2016/L, 2872017pdf
0Călin PopescuPsaltirea națională
Introducere în filologia celui mai longeviv text literar românesc
Mediaprint2017
0Adina Chirilă
  • Poate fi corectată atestarea lui copt, –ă (1887, DLR), pe baza CL 1699?
  • Considering CL 1699, is there enough evidence to correct the attestation of copt, –ă (1887, DLR)?
Diacronia, 3, A412016pdf.ro
pdf.en
0Adina ChirilăPreserving the Allusions in Translating the BibleMean. Transl., 3692016pdf
4Adina Chirilă, Alexandru GaftonDinamica traducerilor biblice în raport cu ambiguitatea contextuală a termenilor. Studiu de caz: Levitic 11, 22AOU, XXVII (2), 1692016pdf
0Ciprian-Flavius TerinteProbleme traductologice din Coloseni 2:18 reflectate în tradiţia biblică româneascăExplorări, IV, 2432016pdf
0Constantin RăchităThe limits of «acculturation» in translating the Biblical text. The Hellenistic influence on the LXX Proverbs 19, 15 and 26, 22GIDNI, 3, 416-4302016pdf
html
0Ioan-Lucian RaduThe function of the metaphor in the Holy ScriptureCCI, 4, 558-5692016pdf
html
0Adina Chirilă
  • Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)
  • Notes on the reproduction of a controversial evangelical passage in Romanian (Mt, 19, 24)
Diacronia, 1, A22015pdf.ro
pdf.en
0Constantin RăchităThe functions of bilingualism in the epistolography of Hieronymus: the commuting in linguistic codeLDMD, 3, 785-7962015pdf
html
0Dora VăetușThe Glossing of the Borrowings – an Argument for the Lexical Modernization of Old Romanian Literary LanguageTDR, VII, 69-792015pdf
html
0Dora VăetușDinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești. Studiu de caz: Parabola samarineanului milostivVariația, 1, 2172015pdf
0Maria-Cristina TrușcăThe dynamics of the axiological significance in Ancient Koine GreekLDMD, 3, 586-5982015pdf
html
1Mădălina Ungureanu
  • Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)
  • On marginal notes in the first Romanian unabridged version of the Septuagint (Ms. 45 kept in the Cluj branch of the Romanian Academy Library)
Diacronia, 2, A232015pdf.ro
pdf.en
3Alexandru GaftonAvatarii evolutive ale conceptului ‘a educa’ în textele vechi româneștiDR, s.n., XIX (1), 28-472014pdf
html
0Ana-Maria GînsacCîteva aspecte privind subclasa onomastică a teonimelorAUI, LX, 992014pdf
0Ciprian-Flavius TerinteProbleme de traducere a expresiei τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου din Coloseni 2:8, reflectate în tradiția biblică româneascăExplorări, III, 4012014pdf
0Dora VăetușLexical-Semantic Dynamics in Romanian Biblical Versions. Case Study: The Parable of the Publican and the PhariseeTDR, VI, 77-922014pdf
html
0Dragoș ȘtefănicăReflectarea Bibliei de la București în Didahiile lui Antim IvireanulExplorări, III, 383-4002014pdf
2Eugen MunteanuMaterial lexical inedit din versiunea „Milescu” revizuită a Vechiului Testament (MS. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)ALIL, LIV, 72014pdf
html
0Fee-Alexandra Haase‘Cosmos’, the ‘order of the Universe’, and the ‘Spheres of the World’: the traditon of the conceptualization of ‘globalization’ in the discourse of philosophyDICE, XI (1), 72014pdf
html
0Lucian CarpFundamentarea biblică a terminologiei trinitare la părinții greci ai Bisericii din veacul al IV-leaExplorări, III, 1072014pdf
0Maria-Cristina TrușcăΑρετη / Αμαρτια Dans Le Discours Περι Φιλοπτωχιασ de Saint Grégoire de Nazianze, une étude d’archéologie linguistiqueTDR, VI, 287-2922014pdf
html
0Mădălina UngureanuNote lexicale pe marginea Parimiilor preste an (Iaşi, 1683)AUI, LX, 3452014pdf
1Silvia ChioseaSome lexical aspects of two unknown texts from the 17th century: a Greek-Romanian letter and an encomium addressed to Constantin Brâncoveanu (ms. BAR 766)CCI, 3, 686-6972014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
1Adina ChirilăŞi, totuşi, ‘cămila’AUI, LIX, 157-1722013pdf
1Adina ChirilăUn hapax legomenon în textele lui Antim Ivireanul: corhor LR, LXII (4), 506-5112013pdf
html
0Ana-Maria GînsacDespre glosarea numelor proprii în vechile traduceri românești ale BiblieiMunteanu, 380-3882013pdf
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
0Cristinel MunteanuAn Ancient Forerunner of Eugenio Coseriu regarding the Collage Technique: (Pseudo) Hermogenes of Tarsus [Pages]AOU, XXIV (1), 27-402013pdf
html
10Dinu MoscalTeoria câmpurilor lexicale
Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2013html
3Adina ChirilăOpţiuni de redare a numelor proprii în traducerile biblice. Studiu de caz: numele fiicelor lui Iov (Iov 42: 14)AUI, LVIII, 33-432012pdf
0Ana-Maria GînsacGlosarea numelor proprii în vechile traduceri românești ale BiblieiExplorări, II, 2192012pdf
0Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Mădălina UngureanuInterdisciplinaritate în cercetarea filologică. Proiectul „Monumenta Linguae Dacoromanorum”CCI, 2, 1021-10312012pdf
html
2Ana-Veronica Catană-SpenchiuBiblia de la Blaj (1795) și problematica traduceriiExplorări, II, 3372012pdf
2Ana-Veronica Catană-SpenchiuÎntre Biblia de la Bucureşti (1688) şi revizia din 1795 a lui Samuil Micu. Probleme de traducereCCI, 2, 1087-11102012pdf
html
0Dragoș ȘtefănicăGalateni 5:12 între imprecație și ironie. Avatarurile unei remarci polemice a Sf. Pavel în tradiția biblică româneascăExplorări, II, 3592012pdf
2Mădălina UngureanuÎntre Vechiul Testament şi parimiar: cartea lui IovPhil. Jass., VIII (1), 81-932012pdf
html
1Mădălina UngureanuTwo fragments of Suida’s Lexicon in Dosoftei’s Parimiile preste anTDR, IV, 125-1302012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
0Adina ChirilăAn Aspect of the Greek Influence on Antim Ivireanul’s Early Activity in WallachiaAUG/XXIV, IV (1), 1182011pdf
0Ana-Maria GînsacTeonime biblice românești. TipologieBibl. Jass., 2, 1052011pdf
html
1Ana-Veronica Catană-SpenchiuAspecte ale traducerii în Biblia de la București (1688) și în revizia lui Samuil Micu din 1795Explorări, I, 612011pdf
0Dionisie Constantin PîrvuloiuSimbolul de credinţă niceo-constantinopolitan. Observaţii critice privind traducerea româneascăTDR, III, 189-2032011pdf
html
0Dionisie Constantin PîrvuloiuO interpretare (inactuală) a suferinței. Iov pe movila postmodernitățiiExplorări, I, 3352011pdf
1Theodor E. Ulieriu-RostásNoms fonctionnels et représentation dans l`iconographie attique des satyres. Essai de modélisationICONN 1, 6332011pdf
html
11Alexandru GaftonBiblia de la 1688. Aspecte ale traduceriiTDR, II, 49-722010pdf
html
0Dionisie Constantin PîrvuloiuSfîntul Vasile cel Mare. Filologie și teologieTDR, II, 149-1602010pdf
html
0Eugen MunteanuLes reflets en roumain du syntagme ἄρτος ἐπιούσιος (Matthieu 6:11, Luc 11:3)Bibl. Jass., 1, 912010pdf
html
9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
1Mioara DragomirInterprétations erronées dans les traductions roumaines des manuscrits bibliques 45 et 4389 (Les Proverbes de Salomon)Bibl. Jass., 1, 242010pdf
html
0Adrian MuraruDouă ipostaze ale libertății traducătorului biblic: sinonimizare și pia interpretatio. Studiu de caz: vechile traduceri românești ale cărților 1 și 2 Regi (Ms. 45 și Biblia de la 1688)TDR, I, 155-1622009pdf
html
0Dionisie Constantin PîrvuloiuLecțiuni controversate în Sfînta ScripturăTDR, I, 193-2052009pdf
html
0Traian DiaconescuMonumenta christiana: Paulinus de Nola și Niceta de Remesiana Carmen XVIITDR, I, 173-1912009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Mihail NastaLes anaphores dans l’espace du poèmeRRL, LIII (3), 261-2792008pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
1Theodor GeorgescuVocabularul culinar în greaca veche și latină
I. Produse de patiserie
Editura Universității din București2007
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].