Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dinamica traducerilor biblice în raport cu ambiguitatea contextuală a termenilor. Studiu de caz: Levitic 11, 22

Autori:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 169
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The endeavor of translating the sacred text into a vernacular language faces, among others, a problem that doesn’t stems from the scarcity of the target language, the ambiguity of the message, or the translator’s competence in the source language, in general. There are several biblical fragments, especially in the Old Testament (e.g. the list of foods fit vs unfit for consumption, according to the Jewish law), that convey a perfectly understood general meaning while the exact designation of one ore more given word(s) from the original text has been lost – due to cultural, geographical and other types of differences between the civilization that has produced the text and the one that, at some point in history, receives it. Yet, the omission of such a given word in the process of translation does not represent a valid solution, since the text holds its sacredness by observing precisely its form.
The close reading of various solutions applied by different translators in the process of rendering the form and content of Leviticus 11, 22, mainly from Greek and Latin into Romanian, from the 17th to the 21st century, leads to the conclusion that, among the translating options that have managed to preserve both the meaning and the formal integrity of the sacred text, the intuitive filling of a “blank” in a row might have been a common solution.
Cuvinte-cheie:biblical translation, principles of translation, contextual ambiguity, cultural differences, Leviticus 11, 22
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 12

4Alexandru GaftonReflectarea tensiunii cultural / cultual în procesul de declarare a surselor textului biblic. Cazul vechilor traduceri româneştiAUI, LVIII, 127-1532012pdf
10Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul unui text sacru. Mărturia unui Evangheliar manuscrisTDR, II, 41-482010pdf
html
11Gheorghe ChivuPsaltirea - de la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-leaTDR, I, 37-432009pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
4Gustavo-Adolfo Loría-RivelPentateuhul: probleme de traducere a textului biblicEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004html
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
34Eugene A. Nida, Charles N. TaberThe Theory and Practice of TranslationE.J. Brill1969
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: