Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cîteva aspecte privind subclasa onomastică a teonimelor

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LX, p. 99
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Notre ouvrage se résume à l’analyse de quelques aspects de la théonymie biblique roumaine. Les résultats obtenus par l’étude basée sur les prémisses théoriques offertes par la linguistique cognitive et sur l’analyse linguistique aux niveaux graphique, morpho- syntaxique et de la traduction mettent en évidence les particularités de la sous-classe onomastique des théonymes dans les traductions de la Bible en roumain (à partir des textes du XVIe siècle jusqu’à aujourd’hui) par rapport à leurs sources (en grec, en latin ou en slavon).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

9Ana-Maria GînsacTeonimie româneascăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2013
4Ana-Maria GînsacDespre echivalarea toponimelor biblice descriptive în limba românăSCL, LXIII (1), 121-1352012html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
1Felicia ȘerbanNume proprii în dicționarele limbii româneCL, XXXV (2), 1611990

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: