Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre echivalarea toponimelor biblice descriptive în limba română

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXIII (1), p. 121-135
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Following the Septuagint, the main source of the Romanian Bible translations between the 17th and the 19th centuries, most of the biblical toponyms have been adapted to the phonetic, graphic and morphological system of the Romanian language by a transcription process. A few descriptive toponyms have been generally translated into Romanian by operations such as: semantic adaptation, calque or marginal glosses. Through the term descriptive toponyms we understand here the morpho-lexical type of place proper names consisting of one or more common names (Jonasson 1994).
Based on a representative corpus of names from the main Romanian editions of the Bible translated from the Greek language, we propose a brief description of the problems related to the translation of some descriptive toponyms into Romanian language. Special attention is paid to the importance of the levels of the analysis: the translation level (source text → target text) and the level of transcription of ancient Romanian texts of the Bible (Cyrillic text → text transcribed in the Latin alphabet).
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].