Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Numele proprii în notele marginale dintr-o traducere românească a Vechiului Testament din secolul al XVII-lea (ms. 4389 B.A.R.)
  • Proper names in marginal notes to a 17th century Romanian translation of the Old Testament (ms. no. 4389 B.A.R.)

Autori:
Publicația: Diacronia, 10, A145
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Primele traduceri ale Bibliei în limba română prezintă numeroase probleme în privința traducerii numelor proprii din textele sursă. Unele dintre acestea sînt rezolvate în text, altele pe marginea lui. În privința acestei clase nominale, glosele sau notele marginale dintr-un text manuscris din secolul al XVII-lea care conține a doua traducere integrală a Vechiului Testament în limba română (manuscrisul românesc nr. 4389 de la Biblioteca Academiei Române) privesc raportul textului tradus cu sursa principală (corectarea unor erori de traducere), cu sursele secundare (semnalarea unor realități denominative diferite de sursa principală) și cu norma lingvistică a textului tradus (adaptări morfologice sau lexicale, actualizări potrivit sistemului denominativ al limbii țintă). Ne propunem să urmărim specificul problemelor legate de transpunerea în limba română a onomasticii biblice pe baza tratamentului acesteia în notele marginale din textul amintit și să clarificăm, în măsura posibilului, pe baza informațiilor obținute, unele aspecte legate de sursele utilizate și de modul în care traducătorul se raportează la acestea.
  • Translating proper names in earlier Romanian versions of the Bible raised different challenges. Some of them were solved in the main text, some other in marginal notes. Such notes are to be found in the second complete translation of the Old Testament into Romanian, kept in the manuscript no. 4389 from the Romanian Academy Library and dated in the second half of the 17th century. The marginal notes from this old Romanian translation refer to the relation of the text with its Slavonic source, in terms of correcting the translation errors, with the secondary sources (in Latin, Romanian, and Greek), pointing to some denomination models different from the main source, and with the linguistic norm of the translated text, in terms of grammatical and lexical adaptations to the system and vocabulary of Romanian. This article explores the strategies related to the translation into Romanian of biblical names based on their treatment in the marginal notes of the mentioned text; it also aims at clarifying, as far as possible, the sources and how the translator relates to them.
Cuvinte-cheie:
  • vechea română literară, text biblic, traducere, glose, onomastică
  • old literary Romanian, biblical text, translation, glosses, onomastics
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 11

2Roberto MerloSulle glosse parententiche nel Reglement organicesc a Moldovei (1831)Dimitrescu – Niculescu, II, 657-6932018pdf
2Liliana Soare
  • Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Considerații asupra gloselor
  • Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Notes on glosses
Diacronia, 1, A92015pdf.ro
pdf.en
1Mădălina Ungureanu
  • Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)
  • On marginal notes in the first Romanian unabridged version of the Septuagint (Ms. 45 kept in the Cluj branch of the Romanian Academy Library)
Diacronia, 2, A232015pdf.ro
pdf.en
2Ana Catană-SpenchiuTipuri de glose în Biblia de la Blaj (1795)Munteanu, 209-2232013pdf
4Ana-Maria GînsacDespre echivalarea toponimelor biblice descriptive în limba românăSCL, LXIII (1), 121-1352012html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
40N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești în secolul al XVII-lea
Studii filologice
Cronica2003
43Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
3G. F. ȚepeleaCîteva precizări în legătură cu izvoarele și glosele Noului Testament de la Bălgrad (1648)LR, XII (3), 2741963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO