Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tipuri de glose în Biblia de la Blaj (1795)

Autor:
Publicația: Flores philologiae – omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Secțiunea Studii, p. 209-223
Editori:Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc, Florin Faifer
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The Bible of Blaj (1795) is caracterised by an important number of 1631 of glosses, consisting in explinations of words or expressions. In this way, the Romanian translator, Samuil Micu, could inform the possible readers about some unknown realities and costums but, in the same time, could offer a second translation of a line. The first part of this paper is a description of the gloss translation and the second part deals with a classification of this notes.
Cuvinte-cheie:Bible, notes, translation, classification
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 5

4Eugen MunteanuTradiția biblică românească. Coordonate, stadiu al cercetării, potențialExplorări, I, 112011pdf
15Eugen PavelÎntre filologie și bibliofilieEditura „Biblioteca Apostrof”2007
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
13Gabriel ŢepeleaStudii de istorie şi limbă literarăEditura Minerva1970

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: