Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sulle glosse parententiche nel Reglement organicesc a Moldovei (1831)

Autor:
Publicația: Studii romanice. Omagiu profesorilor Florica Dimitrescu și Alexandru Niculescu la 90 de ani, II, Secțiunea Lingvistică. Traductologie, p. 657-693
Editori:Coman Lupu, Alexandru Ciolan, Alessandro Zuliani
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper aims to analyse the parenthetical glosses in the original version of the Organic Regulation of the Principality of Moldova (1831). Such glosses are part of a text annotation practice rather common within the period, with the aim to help integrate in Romanian new words and terms (altogether with the related concepts and ideas), of which most were imported from the contemporary culture of Western Europe. In this respect, these glosses constitute a linguistic distillate of the complex cultural mixture that characterise the Romanian elites around the passing from the late 18th to the early 19th century, as a product of the broadening and deepening contact—either direct or mediated—with Western European culture(s). The glosses analysed here aim, by means of either replacing the equivalent circulating Romanian words, or by adding newer terms to an already existing lexical pool, to build up a specialized terminology pertaining to the incipient areas of modernity relative to the Organic Regulation (administration, army, commerce, justice). The analysis of how the glossed element relates to the entirety of the text of the Regulation shows how the specialized new term, be it a loanword or a loan translation, engages in a dialogue with the traditional terminology and the language as a whole in a rather articulate manner. Such analysis, also, shows how both integration and reception of lexical innovation into a system already there be a rather complex matter made of nuances and contextual values, hardly reducible in its entirety to a neat typological classification. One can observe, indeed, that, under the apparent uniformity given by the compliance in form to a prototypical abstract model, the parenthetical glosses in the Organic Regulation answer, in reality, in quite diverse and varied manners, to the questions arisen from the need to culturally interpret and to mediate between innovation and tradition, which mark both Romanian society and language of the time.
Cuvinte-cheie:Organic Regulations of the Principality of Moldova, Romanian literary language, parenthetical glosses, Romanian language westernisation, modernisation of Romanian Principalities, Russian Protectorate in Romanian Principalities, 18th century
Limba: italiană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 20

3Maria AldeaCâteva considerații pe marginea gloselor intratextuale din Cărticica năravurilor bune pentru tinerime (Sibiu, 1819)SIL6, 229-2392017pdf
3Emanuela TimotinGlose într-un text românesc de ceremonial necunoscut din 1763 despre alegerea şi încoronarea împăratului romano-germanLR, LXV (1), 1172016pdf
2Luminița FasselGheorghe Ivănescu, reformator al lingvisticii româneştiALIL, LV, 1132015pdf
html
2Mădălina UngureanuLe procédé de la glose dans Parimiile preste an (Iaşi, 1683)Phil. Jass., XI (1)2015pdf
html
2Ana Catană-SpenchiuTipuri de glose în Biblia de la Blaj (1795)Munteanu, 209-2232013pdf
4Emanuela TimotinApprendre et expliquer. Les gloses dans une Vie de Skanderbeg traduite de l’italien en roumain au XVIIIe siècleRRL, LVIII (2), 205-2212013pdf
html
2Ana-Veronica Catană-SpenchiuBiblia de la Blaj (1795) și problematica traduceriiExplorări, II, 3372012pdf
1Aura CibianLexique de l’Union. Remarques sur le Règlement Organique. Aspects morphologiques, lexico-sémantiques, de correspondanceAUA, 13 (2), 4412012html
4Alexandru GaftonLa traduction en tant que lettre et la glose en tant qu’espritELI, 6, 72010pdf
html
4Alexandru GaftonConsideraţii asupra rolului gloselor în vechile texte româneştiPhilologos, I (1-2), 79-1122005
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
89N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
49Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
2. Contribuții socioculturale
Editura Științifică și Enciclopedică1978
1Elena TomaNotes sur les gloses roumaines des XVIIIe – XIXe siècleRRL, XX (6), 7031975
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: