Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Glose într-un text românesc de ceremonial necunoscut din 1763 despre alegerea şi încoronarea împăratului romano-german

Autor:
Publicația: Limba română, LXV (1), Secțiunea Filologie, p. 117
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Gloses dans un texte roumain méconnu datant de 1763 sur l’élection et le couronnement de l’empereur romain germanique]
Ce travail porte sur les gloses d’un écrit roumain méconnu, qui a été traduit en 1763 de l’allemand par le logothète Vlad Boţulescu de Mălăieşti. Le texte décrit les cérémonies occasionnées par l’élection et le couronnement de l’empereur romain germanique. L’analyse donne une typologie des gloses et répertorie les équivalences que le traducteur emploie couramment dans ses traductions.
Cuvinte-cheie:
  • glosă, literatură de ceremonial, alegere a împăratului romano-german, încoronare, traducere din germană, Vlad Boţulescu de Mălăieşti
  • glose, cérémonial, élection de l’empereur romain germanique, couronnement, traduction de l’allemand, Vlad Boţulescu de Mălăieşti
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: