Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre numele de familie al logofătului Vlad din Mălăieşti: nume moştenit sau nume imaginat?

Autor:
Publicația: Limba română, LX (1), p. 95-100
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Le nom de famille de logothète Vlad de ălăieşti: nom hérité ou nom imaginé?]
La convinction que le logothète Vlad de Mălăieşti, traducteur de certains écrits italiens et allemands, a porté le nom de famille Boţulescu, convinction ďune large audience parmi les specialistes, n’a pas une base scientifique. Ce nom a été adopté par le logothète de la Valachie au crépuscule de sa vie, pour prouver une origine elevée.
Cuvinte-cheie:
  • Mălăieşti, localizare, Mălăiescu, Boţulescu, nume moştenit, nume imaginat
  • Mălăieşti, localisation, Mălăiescu, Boţulescu, nom hérité, nom imaginé
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 7

Referințe în această publicație: 2

180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
16Dimitrie FrunzescuDicționar topografic și statistic al RomânieiTipografia Statului1872

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: