Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Particularități morfologice (morfosintactice) ale unui text românesc de ceremonial din 1763

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 423
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This article deals with a recently edited Romanian text translated from German, which is preserved in two copies written by the translator himself, Vlad Boțulescu, in the manuscript 68 of the State Archives in Venice. The text describes the election and coronation ceremony of the Holy Roman Emperor and it is one of the few Old Romanian writings which focuses entirely on the ceremony. The analysis discusses several morphologic (morphosyntactic) features of the text and inquires to what extent they can be used in order to have a more accurate image of Vlad Boțulescu‟s innovative techniques of writing.
Cuvinte-cheie:ceremonial text, Vlad Boțulescu, 18th century, translations from German, infinitive
Limba: română

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 7

4Emanuela Timotin, Isabela NedelcuStability and Innovation in the Use of the Infinitive in an 18th Century Translation from Italian into RomanianDVR, 251-2732015
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
27Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
7Alexandru MareșDespre numele de familie al logofătului Vlad din Mălăieşti: nume moştenit sau nume imaginat? LR, LX (1), 95-1002011pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: