Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Stability and Innovation in the Use of the Infinitive in an 18th Century Translation from Italian into Romanian

Autori:
Publicația: Diachronic Variation in Romanian, p. 251-273
ISBN:978-1-4438-6878-5
Editori:Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Louise Esher
Editura:Cambridge Scholars Publishing
Locul:Newcastle upon Tyne
Anul:
Rezumat:[The present paper focuses on the unusually extensive use of the infinitive in the manuscript Life of Scanderbeg translated from Italian into Romanian in 1763, and attempts to accurately place it within the history of the Romanian infinitive. In order to attain this goal, this research takes into consideration the circumstances in which the translation was carried out, examines the extent to which the Romanian text follows its Italian source, and takes into account the variable use of the infinitive in old Romanian (16th–18th centuries).]
Limba: engleză

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 11

27Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
3Cristina-Ioana DimaUn vocabulaire iroquois-roumain traduit au XVIIIe siècleRRL, LVII (3), 291-3032012pdf
html
7Alexandru MareșDespre numele de familie al logofătului Vlad din Mălăieşti: nume moştenit sau nume imaginat? LR, LX (1), 95-1002011pdf
html
3Isabela NedelcuL’infinitif introduit par de en roumainRRL, LVI (4), 403-4192011pdf
html
14Camelia UșureluCategoria factitivului în limba românăEditura Universității din București2005
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
18Constantin FrâncuCu privire la „uniunea lingvistică balcanică”. Înlocuirea infinitivului prin construcţii personale în limba română vecheALIL, XX, 691969pdf
html
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: