Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’infinitif introduit par de en roumain

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVI (4), p. 403-419
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The author analyzes the status of de introducing the infinitive preceded by the inflectional marker a and, implicitly, the status of the sequence de a. The linguistic data beginning with the 16th century show that throughout history this sequence had a semantic and functional evolution similar to the sequence ca să, where să functions as the inflectional marker of the subjunctive. The parallel process of grammaticalization of the two sequences is based on the constant infinitive–subjunctive rivalry. The analysis of the different data present in Old Romanian also emphasizes the strong relationship between the infinitive and the supine.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 9

10Camelia StanNotă gramaticală : „conjuncţia” ca (...) săSCL, LVIII (2), 451-4582007html
6Maria M. ManoliuInnovations within Isolation. Regrammation and/or Subjectivization: Lat. de in RomanianRRL, LI (1), 143-1582006pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
14Carmen Dobrovie-SorinSintaxa limbii române
Studii de sintaxă comparată a limbilor romanice
Editura Univers2000
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
36Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
1Laura VasiliuCîteva observații asupra folosirii infinitivului în limba romînă actualăLR, VIII (5), 361959

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: