Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un vocabulaire iroquois-roumain traduit au XVIIIe siècle

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVII (3), p. 291-303
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present article establishes the authorship of two texts preserved in ms. 68 (ex-Brera 317) from Archivio di Stato in Venice. The first one is written in Italian and contains definitions of some notions of geography and astronomy; the second is a Roumanian-Iroquoian vocabulary. They were copied and translated by Vlad Boţulescu de Mălăieşti, in the 18th century, from the third volume of G. B. Ramusio’s book, Delle navigationi i viaggi. An annotated edition of the vocabulary is given, beside of which, we have put his Italian version.
Cuvinte-cheie:Vlad Boţulescu, 18th century, Iroquoian Language, vocabulary, G. B. Ramusio, Jacques Cartier, Romanian Language
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: