Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cu privire la „uniunea lingvistică balcanică”. Înlocuirea infinitivului prin construcţii personale în limba română veche

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XX, Secțiunea Lingvistică, p. 69
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Prenant en discussion l'un des traits spécifiques les plus importants du roumain: le remplacement de l'infinitif par des constructions personnelles, qui le rapproche plutôt des langues balkaniques que des langues romanes, l'auteur développe et argumente, soutenu par des textes roumains anciens, une idée plus vieille, appartenant à I. Bacinschi, selon laquelle le phénomène n'est pas la résultat d'une influence étrangère, dans le cadre de ce qu'on appelle „l'union linguistique balkanique”, mais le résultat d'une nécessité interne – à savoir, la tendance d'exprimer la personne par des moyens synthétiques, tendance propre au roumain.
En considérant l'hypothèse que l'origine grecque ou balkanique du phénomène ne peut être admise qu'en supposant une période de „bilinguisme” ou de „polylinguisme”, l'auteur montre, par des arguments d'ordre chronologique, que le phénomène étudié se produit dans une période où une pareille interférence linguistique est exclue. La fixation tardive de au subjonctif comme morphème, dont dépend, selon l'auteur, le remplacement de l'infinitif par le subjonctif, ainsi que l'emploi fréquent de l'infinitif dans les textes roumains anciens, montrent que le phénomène est relativement récent, en tout cas postérieur au „bilinguisme” ou au „polylinguisme” du Moyen Age et donc sans liaison avec les phénomènes similaires du néogrec, de l'albanais, du bulgare et du serbo-croate.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 18

0Isabela NedelcuLa structure formée du verbe a vrea ‘vouloir’ et de l’infinitif en roumainStudia UBB, LXV (4), 301-3162020
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Gabriela Alboiu, Virginia HillIstoria se repetă: înlocuirea ciclică a propozițiilor completiveDindelegan, 92017
0Isabela NedelcuLa relation de l’infinitif avec le sujet en ancien roumainCILPR2013/4, 335-3462016pdf
html
0Camelia UșureluConstrucţii cauzative perifrastice în limba română veche: moduri şi timpuriAUB, LXIV, 83-912015pdf
4Emanuela Timotin, Isabela NedelcuStability and Innovation in the Use of the Infinitive in an 18th Century Translation from Italian into RomanianDVR, 251-2732015
6Isabela NedelcuTwo Types of Infinitival Complex Predicates: A Diachronic PerspectiveDVR, 223-2492015
2Virginia HillO perspectivă formală asupra înlocuirii infinitivului cu conjunctivulSIL5, 172015pdf
0Ancuța CociubaDeterminarea circumstanţială în limba română veche (2)Phil. Ban., VIII (2), 462014pdf
0Emilia OglindăConcurenţa modurilor din perspectiva raportului limbă – vorbireLRM, XXIV (4), 1432014pdf
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
0Emilia OglindăUnele tendinţe privind concurenţa modurilorBLM, 11, 1222010pdf
html
0Marcu GabinschiApropo de prezentarea conceptului de alautemie în revista „Limba română” (Bucureşti)PhilM, LII (1-2), 752010pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
16Constantin FrâncuGeneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba românăALIL, XXIX, 23-621983-1984pdf
html

Referințe în această publicație: 6

53Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
32Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
12Wilhelm Meyer-LübkeRumänisch und romanischEditura Academiei1930
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: