Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Two Types of Infinitival Complex Predicates: A Diachronic Perspective

Autor:
Publicația: Diachronic Variation in Romanian, p. 223-249
ISBN:978-1-4438-6878-5
Editori:Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Louise Esher
Editura:Cambridge Scholars Publishing
Locul:Newcastle upon Tyne
Anul:
Rezumat:[This article describes and analyzes Romanian complex predicates which contain auxiliaries/modals placed before the infinitive. They are attested in a 16th to 18th century corpus (for old Romanian) and in a 19th century corpus (for modern Romanian). The article focuses on the differences in syntactic behaviour between complex predicates in the corpora and in present-day Romanian.]
Limba: engleză

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 11

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: