Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Determinarea circumstanţială în limba română veche (2)

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VIII (2), p. 46
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Adverbial modifiers in Old Romanian language]
In the study is taken into consideration a particular problem of the Old Romanien syntax, that is the actualisation of so named, in Romanian grammar terminology, „circumstantial complement”, as a part of the sentence. This syntactc term corresponds, in English grammar terminology, to „adverbial modifiers”, including, in a several way, also several „prepositional objects”. In this second part of the article are studied all „circumstantial complements” of the Romanian syntax, except of those of time, place and manner.
Cuvinte-cheie:
  • limba română veche, gramatică, complement circumstanțial
  • Old Romanian language, grammar, adverbial modifiers
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: