Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Complementele circumstanţiale de excepţie şi cumulativ în limba română din secolul al XVI-lea

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXIV, p. 5-16
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:L'auteur se propose d'illustrer la différence entre la syntaxe du roumain ancien et la syntaxe du roumain moderne, en examinant la situation du complément d'exception et cumulatif. En partant d'un riche matériel, très peu étudié du point de vue syntaxique, l'auteur étudie les anciens signes de l'exception et du cumul (alegînd de, trecînd de, rutesŭ, fără numai, afară de, asupră de, desupra de) du point de vue de l'origine, de la fréquence, de la place et de la valeur dans le système de l'ancien roumain. L'auteur présente, à l'aide de nombreux exemples et situations spécifiques, la non-vitalité de la plupart des ces signes ((alegînd de, trecînd de, rutesŭ, asupră de, desupra de) dans le roumain ancien et expose les causes qui expliquent leur disparition.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Adrian ChircuObservații asupra sintagmelor cuantificatoare ce alt(ă)/alt(ă) ce în limba română vecheDindelegan, 872017
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Ancuța CociubaDeterminarea circumstanţială în limba română veche (2)Phil. Ban., VIII (2), 462014pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: