Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Originea romînilor. II. Ce spun limbile romînă și albaneză

Autor:
Editura:Tipografia „Viața Românească”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:

Coperta:

Citări la această publicație: 116

0Cătălina VătășescuTermeni pentru noţiunea de culoare în română şi albanezăAUB, LXIX, 143-1492020pdf
html
0Ecaterina PleșcaCuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvistice (II)PhilM, LXII (5-6), 37-572020pdf
0Eugen MunteanuO revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (IV)LRM, XXX (4-5), 122-1332020pdf
html
2Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Fonetica (2)PhilM, LXII (5-6), 222020pdf
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (II) Palatalizarea labiodentalelorLRM, XXIX (2)2019pdf
html
0Ecaterina PleșcaCuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvisticePhilM, LXI (5-6), 105-1312019pdf
2Petre Gheorghe BârleaThe concept of “Latinitas”. A diachronic approachDICE, XVI (2), 572019pdf
html
0Vasile D. ȚâraDespre originea entopicului PlaiPhil. Ban., XIII (1), 411-4162019pdf
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Stelian Dumistrăcel, Luminița BotoșineanuDialectologie et géographie linguistique concernant les parlers roumains en Moldavie et BucovineALIL, LVIII, 572018pdf
html
0Anatol EremiaToponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare (II)LRM, XXVII (1), 197-2042017pdf
html
0Anatol EremiaToponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare (III)LRM, XXVII (2), 812017pdf
1Daniela RăuțuProbleme privind expresia (îi) curge (nasul), în plan dialectal (pe baza ALRR. Sinteză I)FD, XXXVI, 1162017pdf
html
1Dinu MoscalToponimul Iaşi. Probleme de etimologie și pronunțiePhil. Jass., XIII (2), 1052017pdf
1Petronela SavinRevenind la expresia imaginară a făgădui marea cu sarea. Universalitate şi specificitate culturalăALIL, LVII, 3172017pdf
html
1Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
0Rodica Zafiu
  • Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat
  • The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process
Diacronia, 6, A882017pdf.ro
pdf.en
0Rudolf WindischAlexandru Philippide, Originea romînilor, I/II, Iaşi, 1923-1927 – ein Monument der rumänischen SprachgeschichtsschreibungBeck-Busse, 1152017pdf
0Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepţia lui G. IvănescuPhil. Ban., XI (1), 82-1092017pdf
0Dumitru IrimiaStudii de limba română și lingvistică generalăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
1Carmen-Gabriela Pamfil, Elena TambaOriginea condiţional-optativului românesc în concepţia lui Alexandru PhilippideALIL, LVI, 232016pdf
html
1Cătălina VătășescuIstoria urmaşilor lat. secretus în română şi albanezăMareș, 2772016
1Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
0Enikő Pál, Alexandru Gafton
  • Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I)
  • Considerations on the theory of the basis of articulation (I)
Diacronia, 4, A502016pdf.ro
pdf.en
0Grigore BrâncușEminescu şi unitatea limbii române (fragment)Mareș, 532016
2Ion GiurgeaEtimologia adjectivului mare. O reconsiderare necesarăLR, LXV (3), 378-3862016pdf
0Lucian ChișuUn recent membru al „Şcolii lingvistice de la Iaşi”: Profesorul Alexandru GaftonGafton DHC Târgoviște, 522016pdf
1Nicolae SaramanduTeritoriul şi perioada de formare a limbii române. Originea dialectelor româneştiFD, XXXV, 52016pdf
1Pârvu BoerescuDin nou despre a arăta, a areta, a arreta, arătosLR, LXV (1), 32016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Alexandru Gafton, Adina ChirilăPrincipiul diacronic în edificarea normei literareAUI, LXI, 812015pdf
1Cristina-Valentina DafinoiuConsiderations upon Romanian-Albanian Linguistics Reports in Phonetics and PhonologyAOU, XXVI (1), 60-662015pdf
html
2Cristina-Valentina DafinoiuMorphological Cross-Linguistic Parallelisms among the Nominal Systems of Balkan Languages (I)AOU, XXVI (2), 107-1152015pdf
0Dragoș Vlad TopalăTurkish lexical elements in Nicolae Bălcescu’s worksSCOL, VIII (1-2), 3162015html
1Pârvu BoerescuMelc, cubelc, culbecLR, LXIV (4), 4572015pdf
0Simona-Andreea Șova
  • Spiritul critic la Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca
  • The critical spirit of Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca
Diacronia, 2, A252015pdf.ro
pdf.en
0Simona-Andreea ȘovaOriginea romînilor – The fundamental work of Romanian linguisticsJRLS, 7, 833-8402015pdf
html
0Inna Negrescu-BabușSubstratul şi superstratul − rezultate ale contactului lingvisticBLM, 15-16, 852014-2015pdf
1Anatol EremiaOriginea toponimelor: controverse de opinii, etimologii falsePhilM, LVI (5-6), 622014pdf
html
1Daniela ButnaruCâmpul toponimic al hidronimului BahluiALIL, LIV, 1352014pdf
html
0Galaction VerebceanuO variantă moldovenească a cărţii populare „Alexandria”. Fonetică (2)PhilM, LVI (3-4), 762014pdf
html
0Mihaela MarinTermeni de substrat utilizați în traducerile textelor bibliceExplorări, III, 2712014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Carmen-Irina Floarea(Copilul) merge de-a bușilea, pe baza ALRR. SintezăFD, XXXII, 632013pdf
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
0Grigore BrâncușGramatica lui Al. PhilippideAUI, LIX, 19-252013pdf
0Ion GiurgeaL’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatifRRL, LVIII (2), 125-1362013pdf
html
0Ion-Horia Bîrleanu, Ioana RostoșContribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromâneiAUI, LIX, 43-632013pdf
0Radu DrăgulescuPrecizări cu privire la autenticitatea denumirilor geto-dacice de plante din operele lui Dioscorides şi Pseudo-ApuleiusEITM, 5, 455-4662013pdf
html
1Roxana VieruOriginea Romînilor - din nou sub tiparAUI, LIX, 75-782013pdf
0Roxana VieruFenomene fonetice în Evanghelia (1697) lui Antim IvireanulEITM, 5, 373-3812013pdf
html
1Simona-Andreea ȘovaPolemica la Alexandru I. PhilippideAUI, LIX, 65-742013pdf
0Simona-Andreea ȘovaThe polemic discourse of Alexandru I. PhilippideLDMD, 1, 463-4712013pdf
html
0Alexandru GaftonL’emploi et les valeurs de la famille du roum. “făţă” dans les traductions de la BibleJRLS, 2, 27-392012pdf
html
0Ecaterina PleșcaCuvinte de substrat: rom. ghionoaie (I)BLM, 13, 372012pdf
html
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
0Ion Popescu-SireteanuOn the Toponym ComarnicSCOL, V (1-2), 612012pdf
html
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
1Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 712012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
0Silvia Madincea-PașcuIl supino (considerazione diacronica)Phil. Ban., V (1), 19-292011pdf
html
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
2Adina ChirilăEvoluția limbii în textele lui Antim Ivireanul. (II) ConsonantismulAUT, XLVIII, 1182010pdf
html
1Emanuela DimaLexicul păstoresc românesc în perspectivă romanică. Poziţia elementelor lexicale moştenite din latină în ansamblul romanic LR, LIX (1), 49-712010pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
7Alexandru GaftonOriginea românilor – piatră de temelie a Şcolii lingvistice de la IaşiPhil. Jass., V (1), 51-552009pdf
html
0Carmen-Gabriela Pamfil, Elena DănilăOriginea condiţional-optativului românesc în concepţia lui Alexandru PhilippidePhil. Jass., V (1), 69-772009pdf
html
4Eugen MunteanuCâteva reflecţii asupra receptării ideilor humboldtiene în opera lui Alexandru PhilippidePhil. Jass., V (1), 63-682009pdf
html
0Luminița BotoșineanuProblema velarizării vocalelor palatale româneşti în concepţia lui A. PhilippidePhil. Jass., V (1), 7-152009pdf
html
0Marcu GabinschiRom. DE FĂCUT şi alb. PËR TË BËRË – din totalurile unei vechi confruntăriAUI, LV, 5-152009pdf
0Carmen-Gabriela PamfilIstoria limbii române de Alexandru PhilippidePhil. Jass., IV (1), 211-2322008pdf
html
1Dorin UrițescuVariantele dialectale ale limbii române în perioada 1780–1880. Fonetica (note de lectură)DR, s.n., XIII (1), 33-562008pdf
html
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
0Pârvu BoerescuNote, completări şi comentarii etimologice (2). Din nou despre: ciopată, ciob, hahalerăLR, LVII (2), 117-1302008pdf
html
1Pârvu BoerescuCodex Comanicus: corespondenţe lexicale româno-cumane LR, LVII (4), 434-4582008pdf
html
2Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf
1Carmen-Gabriela PamfilDoctrina lingvistică a lui A. Philippide reflectată în opera lui G. IvănescuRom. major.2007pdf
html
2Stelian DumistrăcelOrientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar IaşiPhil. Jass., III (1), 307-3262007pdf
html
1Traian Diaconescu, Filologia clasică la Universitatea din IaşiPhil. Jass., III (1), 303-3062007pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
1Dorin UrițescuRelations entre processus, réanalyse et émergence du non naturel: l’évolution historique des voyelles nasales en roumainDR, s.n., XI-XII, 89-1002006-2007pdf
html
0Sergiy LuchkanynTeoria şi practica curentului neogramatic în lingvistica română în comparaţie cu lingvistica est-slavăIdent. cult.2006pdf
html
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
0Cristina DafinoiuProductivitatea unor elemente vechi greceşti comune limbilor balcaniceAOU, XVI, 187-2022005pdf
html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
0Cristina Croitoru DafinoiuDin nou despre cuvintele vechi greceşti pătrunse în mod indirect în limbile balcaniceAOU, XV, 73-862004pdf
html
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
0Viorel VăsieșiuObservații asupra terminologiei păstorești din ținutul NăsăuduluiStudia UPM, 2, 462003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
1Simion DănilăOiconimul Remetea și variantele sale. O controversăDR, s.n., VII-VIII, 1772002-2003pdf
html
0Cristina CroitoruDespre elementele vechi greceşti din limbile balcanice până în secolul al VII-leaAOU, XIII, 93-1002002pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
4Helmuth FrischRelațiile dintre lingvistica română și cea europeană
O istorie a lingvisticii românești din secolul al XIX-lea
Editura Saeculum I.O.1995
0Nicolae MocanuForme de gerunziu întâlnite în atlasele lingvistice româneștiDR, s.n., I (1-2), 1451994-1995pdf
html
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
0Eugenia DimaAspecte fonetice dialectale în traducerile munteneşti din a doua jumătate a secolului al XVIII-leaALIL, XXX, 3011985pdf
html
0Radu Sp. PopescuDespre durificarea consoanelor prepalatale în dialectul daco-românALIL, XXX, 1231985pdf
html
5Dragoș MoldovanuEtimologia hidronimului MoldovaALIL, XXVIII, 51981-1982pdf
html
18Constantin FrâncuCu privire la „uniunea lingvistică balcanică”. Înlocuirea infinitivului prin construcţii personale în limba română vecheALIL, XX, 691969pdf
html
11Constantin FrâncuDin istoria perfectului simplu ( formele de persoana I şi a II-a plural cu sufixul –ră- )ALIL, XVIII, 175-1921967pdf
html
4Dimitrie MacreaDespre dialectele limbii romîneLR, V (1), 5-241956pdf
34Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
2Dimitrie MacreaOpera lingvistică a lui Bogdan Petriceicu-HasdeuLR, III (3), 5-211954pdf
3Dimitrie MacreaDespre originea și structura limbii romîneLR, III (4), 11-301954pdf
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].