Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Doctrina lingvistică a lui A. Philippide reflectată în opera lui G. Ivănescu

Autor:
Publicația: Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice
ISBN:978-973-8953-49-9
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

3Ioan OpreaOriginea și condițiile schimbării lingvisticeAUS, XII (2), 892006
23Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
16Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
3Vasile ArvinteO nouă istorie a limbii româneALIL, XXVIII, 1051981-1982pdf
html
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
21Gheorghe IvănescuStoria delle parlate popolari e storia delle lingue letterariePhilologica, II1972pdf
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: