“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Doctrina lingvistică a lui A. Philippide reflectată în opera lui G. Ivănescu

Author:
Publication: Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice
ISBN:978-973-8953-49-9
Editors:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Publisher:Editura Alfa
Place:Iași
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 8

3Ioan OpreaOriginea și condițiile schimbării lingvisticeAUS, XII (2), 892006
23Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
16Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
3Vasile ArvinteO nouă istorie a limbii româneALIL, XXVIII, 1051981-1982pdf
html
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
21Gheorghe IvănescuStoria delle parlate popolari e storia delle lingue letterariePhilologica, II1972pdf
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: