“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Storia delle parlate popolari e storia delle lingue letterarie

Author:
Publication: Philologica, II
Publisher:Editura Academiei
Year:
Language: Italian
Links:  

Citations to this publication: 21

0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
0Cornelia Pavel NichiforProblemele limbajelor de specialitate în lingvistica română şi italianăAUS, 28 (1), 223-2282017pdf
html
1Ileana OanceaImportanţa principiilor directoare în cercetarea lingvistică: profesorul G. IvănescuPhil. Ban., XI (1), 63-692017pdf
0Enikő Pál, Alexandru Gafton
  • Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I)
  • Considerations on the theory of the basis of articulation (I)
Diacronia, 4, A502016pdf.ro
pdf.en
1Sergiu DrincuDinamica vocabularului românesc actual. Derivarea cu prefixe. Concepte şi terminologiePhil. Ban., IX (1), 1282015pdf
3Alexandru GaftonSocial dynamics and the linguistic normDICE, XI (2), 72014pdf
html
1Ileana OanceaRugăciunea Tatăl nostru, revelator al latinității limbii româneTDR, VI, 249-2582014pdf
html
2Alexandru GaftonProcesele constitutive ale aspectului literar românescAUT, L, 932012pdf
html
1Carmen-Gabriela Pamfil, Luminița BotoșineanuGheorghe Ivănescu – repere biograficeAUT, L, 132012pdf
html
1Ileana OanceaProfesorul Gheorghe Ivănescu: încercare de portret spiritualPhil. Ban., VI (2), 5-92012pdf
html
3Ileana OanceaImportanța principiilor directoare în cercetarea lingvistică: Profesorul G. IvănescuAUT, L, 512012pdf
html
2Sergiu DrincuAspectul verbal în concepţia lui G. Ivănescu. Problema terminologieiPhil. Ban., VI (2), 14-182012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
1Ioan OpreaCompartimentarea funcțională a limbiiAUT, XLVIII, 2172010pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
1Carmen-Gabriela PamfilDoctrina lingvistică a lui A. Philippide reflectată în opera lui G. IvănescuRom. major.2007pdf
html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
0Doina DavidLimba culturii majore şi studiul ei (cu referire la româna literară modernă)AUT, XLI, 672003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: