“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

De la traducere la norma literară. Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare

Author:
ISBN:973703824X
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iaşi
Year:
Links:

Table of contents:

Cover:

De la traducere la norma literară

Citations to this publication: 44

0Bianca AlecuGlose în prima traducere românească a piesei Romeo şi Julieta şi în Viaţa lui ShakespeareLR, LXIX (1), 7-212020pdf
0Diana CărbureanTraductibilitatea vs. intraductibilitatea surselor greco-bizantine ale textelor normative din Moldova și Țara Românească (sec. al XVII-lea)Phil. Jass., XVI (1), 95-1052020pdf
html
0Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu
 • Numele proprii în notele marginale dintr-o traducere românească a Vechiului Testament din secolul al XVII-lea (ms. 4389 B.A.R.)
 • Proper names in marginal notes to a 17th century Romanian translation of the Old Testament (ms. no. 4389 B.A.R.)
Diacronia, 10, A1452019pdf.ro
pdf.en
0Firdes Veli MusledinOnomasiological perspective verbal idioms with key element of Turkish originDICE, XVI (1), 159-1742019pdf
0Firdes Veli Musledin
 • „Viața cuvintelor” în locuțiunile verbale românești cu element-cheie din limba turcă
 • “The life of words” in Romanian verbal idioms with key element of Turkish origin
Diacronia, 9, A1362019pdf.ro
pdf.en
4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
2Adina Chirilă
 • „Au greșit” în Iv, 4, 11; de ce nu și în Pv, 30, 30? Implicit, despre limite filologice și acceptarea lor
 • They made “a mistake” in Job, 4, 11; why not also in Prov, 30, 30? Implicitly, about limits in philology and the necessity of accepting them
Diacronia, 7, A1052018pdf.ro
pdf.en
1Florentina NicolaeConsiderații lexicologice asupra substantivului „chit”, în traducerile biblice româneștiStoichițoiu Ichim, 224-2322017pdf
0George Bogdan ȚâraDespre traducerea psalmilor din Tîlcul evangheliilorChivu, 522-5412017
2Georgiana Lungu-BadeaIpostaze ale traductologiei în România (2000-2015)STR, II., 9-442017pdf
0Gheorghe ChivuProfesorul Alexandru Gafton, un diacronist interesat de filosofia științeiGafton DHC Pitești, 332017pdf
0Mihaela GheorgheUn filolog al timpului nostruGafton DHC Pitești, 552017pdf
0Petre Gheorghe BârleaIstorismul ca perspectivă de studiu și de reflecție filosoficăGafton DHC Pitești, 372017pdf
0Yusuke SumiThe influence of the Romanian language on the Romani idiom of Turda, RomaniaDICE, XIV (1), 852017pdf
0Călin PopescuPsaltirea națională
Introducere în filologia celui mai longeviv text literar românesc
Mediaprint2017
2Marinușa ConstantinCreativitatea lexicală în limba română vecheEditura Muzeul Literaturii Române2017
0Yusuke SumiElemente românești în graiul rromilor din Poiana – TurdaEditura Muzeul Literaturii Române2017
0Gheorghe ChivuProfesorul Alexandru Gafton şi spiritul şcolii filologice ieşeneGafton DHC Târgoviște, 482016pdf
0Lucian ChișuUn recent membru al „Şcolii lingvistice de la Iaşi”: Profesorul Alexandru GaftonGafton DHC Târgoviște, 522016pdf
0Petre Gheorghe BârleaAlexandru Gafton între lingvistica diacronică şi ştiinţele bio-socialeGafton DHC Târgoviște, 292016pdf
0Radu DrăgulescuContribuția tiparului din Ţările Române, în secolul al XVI-lea, la constituirea normei literareTransilvania, XLII (1)2016pdf
html
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Petre Gheorghe BârleaTraduceri și traducători
Pagini din istoria culturii române
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2016
0Adina Chirilă
 • Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)
 • Notes on the reproduction of a controversial evangelical passage in Romanian (Mt, 19, 24)
Diacronia, 1, A22015pdf.ro
pdf.en
1Daiana CuibusRetorica morfosintaxei în textul biblic – cîteva observaţii despre pronumeTDR, VII, 161-1702015pdf
html
0Elena Emanuela Chitic CiurciunThe first complete translations of the Old Testament in Romanian. Biblical and philological perspectivesGIDNI, 2, 379-3872015pdf
html
1Enikő PálNotes on a 17th century Calvinist catechismTDR, VII, 53-672015pdf
html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 57, 2014). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2014LR, LXIV (2), 1832015pdf
2Liliana Soare
 • Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Considerații asupra gloselor
 • Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Notes on glosses
Diacronia, 1, A92015pdf.ro
pdf.en
1Mădălina Ungureanu
 • Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)
 • On marginal notes in the first Romanian unabridged version of the Septuagint (Ms. 45 kept in the Cluj branch of the Romanian Academy Library)
Diacronia, 2, A232015pdf.ro
pdf.en
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
5Ioan-Florin FlorescuÎn multe chipuri de Scripturi
Studii de traductologie biblică românească
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2015html
2Alexandru Gafton
 • Les caractéristiques de la formation de l’aspect litteraire de l’ancien roumain
 • Constituirea vechiului aspect literar românesc
RRL, LIX (1), 63-752014pdf.fr
pdf.ro
0Elena Emanuela Chitic CiurciunThe influence of the Frankfurt Septuaginta on the Romanian biblical traditionCCI, 3, 767-7752014pdf
html
1Enikő PálReflections on the Hungarian Original’s Influence on the Romanian Translation of Palia de la OrăștieTDR, VI, 41-582014pdf
html
2Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
1Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
0Alexandru GaftonL’emploi et les valeurs de la famille du roum. “făţă” dans les traductions de la BibleJRLS, 2, 27-392012pdf
html

Reviews of this publication: 1

References in this publication: 53

26Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
12Alexandru GaftonNumele în BiblieAUI, LI, 165-1792005pdf
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
46Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
6Emilian Cornițescu, Dumitru AbrudanLimba ebraică biblicăInstitutul Biblic și de Misiune al B.O.R.1996
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
33Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
37Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
54Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
7Mariana CostinescuBiblia lui Luther, unul din izvoarele Apostolului coresianLR, XXIX (2), 1271980
12Iosif PopoviciScrieri lingvisticeFacla1979
26Pandele Olteanu (coord.)Slava veche şi slavona româneascăEditura Didactică și Pedagogică1975
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
4Lucia Djamo-DiaconițăConstrucții prepoziționale slave calchiate după limba română (în documentele de cancelarie din Țara Românească, secolul al XVI-lea)SCL, XXIV (4), 3891973
21Gheorghe IvănescuStoria delle parlate popolari e storia delle lingue letterariePhilologica, II1972pdf
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
13Gabriel ŢepeleaStudii de istorie şi limbă literarăEditura Minerva1970
38Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
19Tamás LajosEWUR
Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen
Akadémia Kiadó1966; 1967
5Alexandru ZacordonețCurs de limba slavă vecheEditura Didactică și Pedagogică1962
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
15Damian P. BogdanGlosarul cuvintelor românești din documentele slavo-româneTipografia „Cărţilor Bisericeşti”1946
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
66Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865
3Wilhelm GeseniusGeschichte der hebräischen Sprache und Schrift
Eine philologisch-historische Einleitung in die Sprachlehren und Wörterbücher der hebräischen Sprache
Vogel1815
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].