“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Un recent membru al „Şcolii lingvistice de la Iaşi”: Profesorul Alexandru Gafton

Author:
Publication: Alexandru Gafton: Un filosof al cuvîntului, p. 52
ISBN:978-606-772-139-3
Editors:Petre Gheorghe Bârlea
Publisher:Editura Bibliotheca
Place:Târgovişte
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 45

2Alexandru GaftonBonomia stilului la Sextil PuşcariuCSP, I, 71-762015pdf
3Alexandru GaftonSextil Puşcariu – NeogramaticulCSP, II, 166-1732015pdf
2Alexandru GaftonDiscursul traducătorilor în principalele versiuni româneşti contemporane ale BiblieiNeamțu, 3012015pdf
5Alexandru Gafton, Emanuel GaftonPuterea imaginii, Dominația conceptului, Forța cuvîntuluiGIDNI, 2, 11-322015pdf
html
3Alexandru GaftonAvatarii evolutive ale conceptului ‘a educa’ în textele vechi româneștiDR, s.n., XIX (1), 28-472014pdf
html
3Alexandru GaftonSocial dynamics and the linguistic normDICE, XI (2), 72014pdf
html
2Alexandru Gafton
  • Les caractéristiques de la formation de l’aspect litteraire de l’ancien roumain
  • Constituirea vechiului aspect literar românesc
RRL, LIX (1), 63-752014pdf.fr
pdf.ro
3Alexandru GaftonWhat do translations do?GIDNI, 1, 13-162014pdf
html
2Alexandru GaftonValorile conceptului biblic ‘chemare’ în vechile traduceri româneşti LR, LXII (4), 512-5222013pdf
html
3Alexandru GaftonRenaşterea filologieiRITL, VII (1-4), 452013pdf
1Alexandru GaftonLes avatars conceptuels de la famille du roum. față. Le témoignage des traductions de la BibleRLiR, 77, 183-2012013pdf
4Alexandru GaftonReflectarea tensiunii cultural / cultual în procesul de declarare a surselor textului biblic. Cazul vechilor traduceri româneştiAUI, LVIII, 127-1532012pdf
4Alexandru GaftonSources déclarées et sources réelles. Le cas des anciennes traductions roumaines de la BibleSyn. Roum., 7, 257-2842012pdf
html
3Alexandru GaftonUzul, valorile şi dispariţia unor termeni: făţărie, a făţări, făţărnicesc, a făţărnici, făţarnicLR, LXI (2), 193-2042012pdf
html
2Alexandru GaftonProcesele constitutive ale aspectului literar românescAUT, L, 932012pdf
html
6Alexandru Gafton, Ioan MilicăDubletele sinonimice în discursul religiosAUI, LVIII, 155-1782012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
4Alexandru GaftonAsupra unei traduceri din Noul Testament de la BălgradTDR, III, 205-2072011pdf
html
5Alexandru GaftonParticularităţi ale traducerii în Biblia de la Bucureşti şi în Noul Testament de la Bălgrad. Cu ilustrări din Epistola lui IacovLR, LX (2), 261-2722011pdf
html
2Alexandru GaftonAsupra unei traduceri din Biblia de la 1688Țâra, 2072011pdf
11Alexandru GaftonBiblia de la 1688. Aspecte ale traduceriiTDR, II, 49-722010pdf
html
4Alexandru GaftonLa traduction en tant que lettre et la glose en tant qu’espritELI, 6, 72010pdf
html
14Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
7Alexandru GaftonPrincipiul diacronic în edificarea normei literareControverse, I, 3472010pdf
7Alexandru GaftonOriginea românilor – piatră de temelie a Şcolii lingvistice de la IaşiPhil. Jass., V (1), 51-552009pdf
html
3Alexandru GaftonElementul slavon în Palia de la OrăştiePhilologos, II (5-6), 191-1982007pdf
4Alexandru GaftonTraducerea Paliei de la Orăştie reflectată în construcţii de origine ebraicăPhil. Jass., III (1), 11-252007pdf
html
5Alexandru GaftonPolemica științifică la G. IvănescuAUI, LIII, 4752007pdf
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
10Vasile ArvinteNormele limbii literare în opera lui I.L. CaragialeCasa Editorială „Demiurg”2007
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
14Vasile ArvinteRaporturi lingvistice româno-germane
Contribuții etimologice
Editura Egal2002
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
2Alexandru GaftonAspecte ale constituirii normei literare românești în texte din secolul al XVI-leaAUI, XLVI-XLVII, 392000-2001
1Alexandru GaftonObservații asupra conceptului biblic ‘chemare’AUI/LLs, III-IV, 2332000-2001
1Alexandru GaftonOpțiune și greșeală în traduceri românești de texte biblice din secolul al XVI-lea: Codicele Bratul, Codicele Voronețean, Apostolul Coresi, Apostolul IorgaSCL, LI (1), 1032000
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
2Alexandru GaftonSu alcuni valori della congiunzione deca in alcune versioni dell’Apostol del secolo XVIAUI/LLs, II, 951999
1Alexandru GaftonNegația în versiuni românești ale Apostolului din secolul al XVI-leaAUI, XLIV-XLV, 291998-1999
1Alexandru GaftonÎnchideri ale vocalelor românești é și óAUI, XLIII, 1251997
2Alexandru GaftonRom. frînghie şi posibilele sale etimologiiAUI, XLIII, 268-2701997
1Alexandru GaftonRom. sîrgAUI, XLIII, 270-2721997
43Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: