“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Hipercorectitudinea. Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare

Author:
ISBN:9739312950
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iaşi
Year:
Links:

Table of contents:

Cover:

Citations to this publication: 24

3Eugen Simion (coord.)Enciclopedia literaturii române vechiFundația Națională pentru Știință și Artă, Editura Muzeului Național al Literaturii Române2018
0Mihaela GheorgheUn filolog al timpului nostruGafton DHC Pitești, 552017pdf
0Petre Gheorghe BârleaIstorismul ca perspectivă de studiu și de reflecție filosoficăGafton DHC Pitești, 372017pdf
0Gheorghe ChivuProfesorul Alexandru Gafton şi spiritul şcolii filologice ieşeneGafton DHC Târgoviște, 482016pdf
0Lucian ChișuUn recent membru al „Şcolii lingvistice de la Iaşi”: Profesorul Alexandru GaftonGafton DHC Târgoviște, 522016pdf
0Petre Gheorghe BârleaAlexandru Gafton între lingvistica diacronică şi ştiinţele bio-socialeGafton DHC Târgoviște, 292016pdf
0Raluca Felicia TomaAlexandru Gafton – o personalitate a filologiei româneştiGafton DHC Târgoviște, 712016pdf
2Gheorghe ChivuNorme idéale – norme réelle dans les écrits littéraires anciens à la fin du XVIIIe siècle. L’infinitif longDR, s.n., XX (2), 1132015pdf
4Gheorghe ChivuNormă ideală – normă reală în scrisul literar de la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Infinitivul lungVariația, 1, 1832015pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
15Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
4Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
56Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
0Ionel ApostolatuConsideraţii privind hipercorectitudinea lexicalăAUG/XXIV, III (1), 1212010pdf
6Sorin GuiaL’état actuel de la palatalisation des labiales dans le sous-dialecte moldave (étude basée sur les données figurant dans le NALR. Moldavie et Bucovine)ELI, 6, 552010pdf
html
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
4Alexandru GaftonTraducerea Paliei de la Orăştie reflectată în construcţii de origine ebraicăPhil. Jass., III (1), 11-252007pdf
html
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
51Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
2Mioara DragomirHronograf den începutul lumii (Ms. 3517). Probleme de filologieEditura Trinitas2007
10Vasile ArvinteNormele limbii literare în opera lui I.L. CaragialeCasa Editorială „Demiurg”2007
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html

Reviews of this publication: 1

References in this publication: 153

14Adrian TurculețIntroducere în fonetica generală și româneascăCasa Editorială „Demiurg”1999
9Constantin FrâncuGeneza limbii și a poporului românCasa Editorială „Demiurg”1997
180Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
41Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
45Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
16Ioan OpreaTerminologia filozofică românească modernă
Studiu asupra epocii de formare
Editura Științifică1996
32Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
134Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
36Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
15Christian BaylonSociolinguistique: société, langue et discoursNathan1991; 2002
1Francis TollisLa parole et le sens
Le guillaumisme et l'approche contemporaine du langage
A. Collin1991
53Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
21Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
45Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
69Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
85Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
30Vasile FrățilăLexicologie și toponimie româneascăEditura Facla1987
1Adrian TurculețPalatalizarea labialelor f, v, la s(i, z(iALIL, XXXI, 2631986-1987pdf
html
152Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
1Harri MeierPrinzipien der etymologischen Forschung
Romanistische Einblicke
Carl WinterUniversitätsverlag1986
3Ioan FaiciucComentarii ale informatorilor privind variaţia dialectală. Note pe baza NALR–BanatALIL, XXX, 431985pdf
html
1Mariana BaraTipuri de code-switching în bilingvismul aromână-dacoromânăALIL, XXX, 2571985pdf
html
1Marilena TiuganIntegrarea socio-culturală a moldovenilor rezidenţi în BucureştiALIL, XXX, 331985pdf
html
15Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
2Stelian DumistrăcelFonetisme perceptibile și nonperceptibile pentru informator și rezultatele anchetei dialectaleSCL, XXXIII (5), 3751982
181Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
225Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
1Andrei AvramCu privire la cronologia transformării în africate a oclusivelor (pre)palatale în graiurile dacoromâneSCL, XXX (3), 1991979
2Marilena TiuganThe pronounciation of the diphthong [i̯a] in the Speech of Bucharest City CommunityRRL, XXIV (5), 4911979
2Rodica MihailăL’interaction linguistiqueRRL, XXIV (4), 4131979
4Constantin Ciuchindel (ed.)Psaltirea Hurmuzaki1979
193Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
3Marilena TiuganThe Depalatalization of d before e. A Sociolinguistic ApproachRRL, XXIII (supl.), 551978
35Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
3Marilena TiuganSociolinguistic analysis of a phonological variableRRL, XXII (4), 4311977
42Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
3G.R. CardonaIntroduzione all'etnolinguisticaIl Mulino; UTET1976, 1980, 1985; 2006
3Gheorghe ChivuAlternanța ѫ – ѧ în textele vechi româneștiLR, XXV (2), 1811976
3Roman JakobsonSix leçons sur le son et le sensÉditions de Minuit1976
8Emese KisÎncadrarea substantivelor de origine maghiară în sistemul morfologic al limbii româneEditura Academiei1975
166Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
58Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
83Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
1Dorin UrițescuOriginea lui ĕ (ă) precedat de consoane cu timbru palatal și de i̯ în limba românăSCL, XXIV (4), 4491973
3Dorin UrițescuObservații asupra unor fenomene dialectale românești: e > i̯e; ḱ, ǵ > ć, đSCL, XXIII (2), 1591972
20Gheorghe IvănescuStoria delle parlate popolari e storia delle lingue letterariePhilologica, II1972pdf
4Petru NeiescuÎn legătură cu palatalizarea labialelorCL, XVII (2), 2271972
2Stelian DumistrăcelAdaptarea fonetică a neologismului în graiurile populare româneşti. Acomodarea, asimilarea, propagarea, diferenţierea şi disimilarea sunetelorALIL, XXIII, 51972pdf
html
55Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
81Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
2Jean PaulusLa fonction symbolique du langageDessart & Mardaga1969
2Andrei AvramLa voyelle [u] dans umbla, umfla, umple(a) et quelques questions connexesRRL, XIII (1), 731968
2Andrei AvramLa diphtongaison de [é], [ó] et le passage de [ă] à [î] en daco-roumainRRL, XIII (5), 3971968
2Andrei AvramSur le rapport entre les voyelles neutres et la nasalitéRRL, XIII (6), 5671968
3Andrei AvramObservații asupra sistemului vocalic al dacoromânei din epoca începuturilor scrisuluiSCL, XIX (2), 971968
3Andrei AvramCu privire la tendința limbii române de a evita vocalele neutre în poziție inițială accentuatăSCL, XIX (6), 5851968
43Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
188Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
9Florica DimitrescuIntroducere în fonetica istorică a limbii româneEditura Științifică1967
5Gr. RusuProbleme de fonetică și fonologie dialectală. În legătură cu palatalizarea dentalelor în graiurile dacoromâneCL, XI (2), 3451966
4Ion CoteanuCînd apar fricativele moldovenești ŝ și ẑ?LR, XV (3), 3061966
22Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
5Romulus TodoranO problemă de dialectologie istorică: ĉ > ŝ și ĝ > ẑ în graiurile moldoveneștiCL, X (1), 851965
23Emanuel VasiliuFonologia limbii româneEditura Științifică1965
3Alexandru RosettiConsiderații asupra foneticii și fonologiei limbii romîne în secolul al XVI-leaSCL, XV (2), 1271964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
14Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
1Emil PetroviciRezistența sistemului fonologic la o puternică influență fonetică străină. În legătură cu sonantele „silabice” istroromîne r̥, n̥, m̥CL, IX (1), 351964
14Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
155Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
1Andrei AvramObservații asupra fonologiei graiului din ScărișoaraCL, VIII (2), 2151963
8Boris CazacuDespre dinamica limitelor dialectaleFD, V, 271963
3Gr. RusuProbleme de morfonologie în Atlasul lingvistic romînCL, VIII (1), 591963
1Ioan PătruțSubstantivele slave în -o devenite în limba romînă feminine în -ăCL, VIII (1), 791963
1Matilda Caragiu MarioțeanuSistemul fonologic al aromîneiSCL, XIV (3), 3131963
6Petru NeiescuUn arhaism în fonetismul din graiul bănățeanCL, VIII (1), 451963
4Petru NeiescuSchiță a sistemului fonologic al unui grai din sudul BanatuluiCL, VIII (2), 2071963
18Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
3Andrei AvramDespre dialectologia structuralăLR, XI (6), 6151962
2Bela KelemenContribuții la fonologia graiurilor dacoromîne. Aspectul fonetic și fonologic al unui text din 1768CL, VII (2), 2251962
2Emil PetroviciTrăsăturile distinctive ale fonemelor romîneștiCL, VII (2), 2091962
6Gr. RusuEvoluția în limba romînă a lui iod precedat de consoanele labiale și consecințele pe plan fonologicFD, IV, 751962
4Th. HristeaConceptul de „hipercorectitudine”LR, XI (2), 1711962
1Dimitrie MacreaO veche controversă lingvistică: Palatalizarea labialelor și tradiția limbii noastre literareCL, VI (1), 311961
4Emil PetroviciEvoluție fonetică, substituire de sunete sau adaptare morfologică? (În legătură cu tratamentul lui o final în elementele slave ale limbii romîne)CL, VI (1), 251961
8Gr. RusuGraiuri de tranziție. În legătură cu poziția graiului vrîncean în cadrul dacoromîneiCL, VI (1), 831961
14Romulus TodoranNoi particularități ale subdialectelor dacoromîneCL, VI (1), 431961
47Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
68Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
5Emil Petrovici„Depalatalizarea” consoanelor înainte de e în Muntenia, sud-estul Transilvaniei și în dialectul istroromînCL, V (1-2), 91960
2Valeriu RusuTermeni pentru denumirea tifosului (pe baza ALR)FD, II, 2091960
120Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
337Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
10Alexandru GraurCu privire la ă > a în romîneșteSCL, IX (2), 2631958
1Béla KálmánRemarques sur quelques isoglosses dialectalesCL, III supl., 2391958
2Ioan PătruțProbleme de fonologie și ortografie II. În legătură cu u̯ și i̯ în limba romînăCL, III, 2551958
13Alexandru RosettiIntroducere în foneticăEditura Științifică1957, 1962, 1963, 1967
2Andrei AvramConstituirea corelației consonantice de timbru palatal în limba romînăSCL, VIII (1), 551957
6Emil PetroviciFenomene de sinarmonism în fonetica istorică a limbii romîneCL, II, 971957
4Emil PetroviciProbleme de fonologieSCL, VIII (1), 631957
6Petru NeiescuO problemă de fonetică istorică. Originea lui „u final” în limba romînăCL, II, 1591957
3Andrei AvramContribuții la studiul fonologiei limbii romîneSCL, VII (3-4), 1931956
4Boris CazacuDespre procesul de diferențiere în graiul unei comune (Meria – reg. Hunedoara)SCL, VII (3-4), 2451956
4Dimitrie MacreaDespre dialectele limbii romîneLR, V (1), 5-241956pdf
2Emanuel VasiliuCîteva observații asupra sistemului fonologic al limbii romîneSCL, VII (1-2), 271956
3Emil PetroviciFonemele limbii romîneLR, V (2), 26-371956pdf
5Emil PetroviciSistemul fonematic al limbii romîneSCL, VII (1-2), 71956
2Emil PetroviciProblema moștenirii din romanica comună a corelației palatale a consoanelor în limba romînăSCL, VII (3-4), 1631956
28Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
10Emil PetroviciInfluenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii româneSocietatea de științe istorice și filologice1956
2A. AvramAsupra clasificării vocalelor romîneștiSCL, VI (3-4), 2091955
3Emil PetroviciContribuții la studiul fonemelor limbii romîneSCL, VI (1-2), 291955
9Dimitrie MacreaProbleme de foneticăEditura Academiei1953
10Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor rotunjite și nerotunjite în limba românăSCL, III, 1271952
9Jean AitchisonLanguage Change
Progress or Decay?
Cambridge University Press1950; 1991; 2001; 2012
9Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor dure și moi în limba românăSCL, I (2), 1721950
86Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
79Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
224Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
233August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
8Ion PătruțVelarele, labialele și dentalele palatalizateDR, X (2), 2981938-1941pdf
9Gheorghe IvănescuConstituirea unei fonetici care să nu fie fiziologie și acusticăBIFR, V, 551938
7Gavril IstrateGraiul satului Nepos (jud. Năsăud)BIFR, IV, 501937
3M. GregorianGraiul din ClopotivaGS, VII, 1321937
52Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
7Dimitrie MacreaPalatalizarea labialelor în limba românăDR, IX, 92-1601936-1938pdf
16Charles BallyLe langage et la vie
Nouvelle éd. revue et augmentée
M. Niehans1935
3Jules MarouzeauLexique de la terminologie linguistiqueLibrairie Orientaliste Paul Geuthner1933
9Sextil PușcariuConsiderațiuni asupra sistemului fonetic și fonologic al limbii româneDR, VII, 1-551931-1933pdf
7Emil PetroviciDe la nasalité en RoumainInstitutul de Arte Grafice „Ardealul”1930
6Sextil PușcariuMorfonemul și economia limbeiDR, VI, 211-2431929-1930pdf
11Ilie BărbulescuIndividualitatea limbii române şi elementele slave vechiEditura Casei Școalelor1929
1I. I. StoianTexte folklorice din Rîmnicul-SăratGS, III (2), 2961928
111Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
2Alexandrina IstrătescuTexte populare din județul PrahovaGS, III (1), 1531927
1I. I. StoianTexte folklorice din Rîmnicul-SăratGS, III (1), 1011927
2Iosif PopoviciVocalele româneştiEditura Ardealul1927
16Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926
67Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
3Sextil PușcariuContribuțiuni fonologiceDR, III, 3781922-1923pdf
5W. Meyer-LübkePalatalizarea labialelorDR, II, 11921-1922pdf
2Iosif PopoviciFiziologia vocalelor româneşti Ă şi ÎEditura Ardealul1921
106I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
63Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
16Alexandru PhilippideUn specialist român la LipscaTipografia „Dacia”1910
132I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907
10Antoine MeilletIntroduction à l’etude comparative des langues indo-européenesHachette; Cambridge University Press1903, 1908, 1912, 1924, 1937; 2010
141Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
96Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].