“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Phonétique historique du roumain

Author:
Publisher:Klincksieck
Place:Paris
Year:

Citations to this publication: 18

0Adina Chirilă„Iară când fu într-una din dimineţi, zăriră turnurile cetăţii unde locuia împăratul stririlor...”Tohăneanu, 68-722019
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (I) GeneralitățiLRM, XXIX (1)2019pdf
html
1Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
1Sorin GuiaCâteva aspecte privind tratamentul labiodentalelor f, v în dacoromâna actualăPerspective, 332016pdf
1Victor CelacO etimologie complicată: ciorchinePhil. Jass., XII (1), 152016pdf
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
0Roberto MerloUn problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slaveDR, s.n., XIX (2), 165-1972014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
4Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
0Heinz Jürgen WolfLa « palatalisation secondaire » romane, aussi en SardaigneRRL, LVII (4), 355-3752012pdf
html
6Sorin GuiaL’état actuel de la palatalisation des labiales dans le sous-dialecte moldave (étude basée sur les données figurant dans le NALR. Moldavie et Bucovine)ELI, 6, 552010pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
0Adrian TurculețLimba română la huţulii de pe valea superioară a Sucevei şi de pe valea Moldoviţei (1)Rom. major.2007pdf
html
1Constantin-Ioan MladinAchiziţia limbii române de către locutorii francofoni. Panorama resurselor disponibile – de la o abordare fragmentară spre o învăţare metodicăComun. intercult.2006pdf
html
1Teresa FerroLa palatalizzazione delle labiali in alcuni testi romeni manoscritti degli inizi del sec. XIXFrățilă, 245-2532005pdf
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].