“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

“Stelele și lalelele”: saggio di micromonografia storico-descrittiva di una classe flessiva della lingua romena (I)

Author:
Publication: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LXV (4), Section Études, p. 261-280
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Publisher:Editura Presa Universitară Clujeană
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 0

References in this publication: 16

4Martin MaidenMorfologia flexionară a pluralului românesc şi aşa-zisul „neutru” în limba română şi în graiurile româneştiSIL5, 322015pdf
1Roberto MerloUn problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slaveDR, s.n., XIX (2), 165-1972014pdf
html
28Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
4. Elemente de istorie culturală
Clusium2003
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
1Andrei AvramLat. illam: rom. o. În legătură cu tratamentul lat. [ll] în limba românăSCL, XXIX (1), 451978
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
1Marius SalaCu privire la tratamentul lat. -ll- în românăSCL, XX (2), 1511969
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
78Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
10Florica DimitrescuIntroducere în fonetica istorică a limbii româneEditura Științifică1967
20Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
11Sextil PușcariuConsiderațiuni asupra sistemului fonetic și fonologic al limbii româneDR, VII, 1-551931-1933pdf
9Tache PapahagiDin epoca de formațiune a limbei româneGS, I (2), 2011924

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: