“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Tendințele actuale ale limbii române

Author:
Publisher:Editura Științifică
Place:București
Year:

Citations to this publication: 78

0Cristina BocoșObservations on the Realization of the Morphological Opposition of Number in Neuter Nouns Whose Root Ends in –eStudia UBB, LXV (1), 263-2742020html
0Mircea Farcaș, Iulia MărgăritCreativitate la nivelul graiului maramureşeanFD, XXXIX, 59-682020pdf
0Raluca BrăescuDespre variația liberă în flexiunea verbală. Verbele cu și fără -ez în limba română actualăLR, LXIX (3-4), 349-3582020pdf
0Roberto Merlo“Stelele și lalelele”: saggio di micromonografia storico-descrittiva di una classe flessiva della lingua romena (I)Studia UBB, LXV (4), 261-2802020
0Adina DragomirescuFolosirea desinenţei -ră- la pluralul mai-mult-ca-perfectului în limba română actualăLR, LXVIII (4), 4912019pdf
0Adnana Boioc Apintei, Alexandru NicolaeDinamica flexionară verbală: studiu de corpus asupra variaţiei -esc/-ø în limba română contemporanăLR, LXVIII (4), 4632019pdf
0Badea OanaCurrent stage of morphological integration of English-origin words (letter H)JRLS, 18, 480-4852019pdf
0Raluca VîlceanuScurtă privire asupra modurilor nepersonalePhil. Ban., XIII (2), 67-812019pdf
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Cecilia-Mihaela PopescuDin nou despre reorganizarea semantică a paradigmei de viitor din limba română din perspectiva teoriei ‘regramatizării’QR, VI, 233-2472018pdf
1Mihaela Secrieru100 Years of Romanian Theoretical Syntax. A Quantitative Qualitative StudyStudia UBB, LXIII (3), 752018html
0Raluca Arianna VîlceanuApariţia infinitivului românesc scurt. Direcţii și opiniiPhil. Ban., XII (1), 202-2152018pdf
0Sergiu DrincuDerivarea cu prefixe neologice în prima jumătate a secolului al XIX-leaPhil. Ban., XII (1), 123-1422018pdf
0Ștefan GăitănaruL’allocuteur déictique dans le discours: le vocatif et l’impératifDICE, XV (1), 552018pdf
3Cecilia-Mihaela PopescuEvoluţia sistemului formelor prospective din limba română, un exemplu de regramatizareSIL6, 624-6352017pdf
1Cristinel SavaInterferenţele dintre norma lingvistică şi norma literară. Studiu de caz: acordul în număr al subiectului exprimat printr-o sintagmă binominală cantitativăLR, LXVI (3), 415-4282017pdf
0Călina PaliciucThe verbal aspect. Historical referenceGIDNI, 3, 225-2322016pdf
html
2Martin MaidenSegmentarea cuvintelor în teoria morfologică şi problema pluralelor româneşti în ...uriPerspective, 112016pdf
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
1Victor CelacO etimologie complicată: ciorchinePhil. Jass., XII (1), 152016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Erika-Mária Tódor
  • Interdependenţele conduitei bilingve. Profilul psiho-sociolingvistic al bilingvismului maghiar-român
  • The interdependencies of bilingual behaviour. Psycholinguistic and sociolinguistic profile of Hungarian-Romanian bilinguals
Diacronia, 2, A212015pdf.ro
pdf.en
0Iustina BurciThe internationalisation of language in trade. Names of firmsGIDNI, 2, 459-4672015pdf
html
6Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
0Mihaela NohaiAlexandru Graur şi şcoala lingvistică românească de cultivare a limbiiAUS, 25 (2), 149-1542015pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
3Cristiana PapahagiConvergent Grammaticalization of Some Romance AuxiliariesRRL, LIX (4), 317-3342014pdf
html
1Florica DimitrescuPe marginea unui excelent dicţionar român-polonCoteanu, 103-1122014pdf
0Iulia MărgăritConsideraţii în legătură cu provenienţa variantei morfologice picere „picioare”LR, LXIII (4), 4892014pdf
2Liliana Ionescu-RuxăndoiuRelaţia dintre encliza şi procliza articolului definit în română. O ipotezăCoteanu, 215-2242014pdf
0Maria-Loredana ȚancuForme diminutivale şi nuanţe stilisticeCIL2014/L, 1662014pdf
0Raluca Arianna VîlceanuScurtă privire asupra infinitivului în limba română actualăAUT, LI-LII, 192013-2014pdf
html
1Marius-Radu ClimCâteva idei comparative despre adaptarea termenilor neologici (împrumuturile) în viziunea lucrărilor de specialitate românești și europeneMunteanu, 261-2762013pdf
3Martin MaidenThe Latin ‘third stem’ and its Romance descendantsDiachronica, 30 (4), 492-5302013
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
0Aida TodiDialectal şi literar în flexiunea substantivului românescSID14, 3982012pdf
0Aida Todi, Manuela NevaciConjugation changes in the evolution of Romanian (Daco-Romanian and Aromanian) in verbs of Latin originRRL, LVII (4), 377-3882012pdf
html
1Florica DimitrescuDin istoria unor lucrări lexicograficeDirecții, II, 672012pdf
0Maria Dolhăscu-AlexandriucAspects de la communication orale dans les parlers de la vallée inférieure de Suceava: le nomANADISS, 14, 622012pdf
3Martin MaidenSupin şi participiu trecut în morfologia istorică a limbii româneDirecții, I, 112012pdf
2Tomasz KlimkowskiParalele între limbile balcanoromanice şi balcanoslave în flexiunea substantivuluiPhil. Jass., VIII (2), 223-2332012pdf
html
12Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
0Gheorghe BănicăPourquoi est-ce que les mots disparaissent de la langue?ELI, 8, 672011pdf
html
8Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
0Gheorghe BănicăLes accidents phonétiques et leur rôle dans la langue. L’assimilation et la dissimilationELI, 6, 342010pdf
html
9Cecilia-Mihaela PopescuLa grammaticalisation du présomptif en roumainRRL, LIV (1-2), 151-1602009pdf
html
0Constantin-Ioan MladinL’interjection hai(de) – entre grammaticalisation et pragmaticalisation ?RRL, LIV (1-2), 185-1952009pdf
html
1Ioana JieanuInterferenţe lingvistice româno-spaniole – Context. Contextual. ContextualitateDistorsionări, 195-2072009pdf
html
0Iulia MărgăritCreații lexicale și semantice la nivelul graiurilor românești din stânga PrutuluiLRM, XIX (5-6), 1812009pdf
6Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
6Rodica ZafiuConstituirea unei norme gramaticale: relativul pe careLR, LVIII (2), 285-2962009pdf
html
0Ștefan GăitănaruAdaptation of Latin Neologisms from the Romanian Representative Vocabulary in the Context of re-Latinisation of the Romance LanguagesELI, 5 (1), 562009pdf
html
1Adrian RezeanuMetafora în toponimia urbanăLR, LVII (4), 536-5482008pdf
html
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
0Emina CăpălnășanJuxtapunerea incongruentă a unor morfeme – dezacord… cu şi fără acordAUT, XLV, 932007pdf
html
0Florența VonicaEtude dialectale sur la catégorie du nombreELI, 3 (1), 2192007pdf
html
2Mihaela BuzatuTeoria contactelor dintre limbi; cu privire specială asupra contactelor între română şi englezăPhil. Jass., III (2), 155-1892007pdf
html
0Simion DănilăO tendință fonetică în graiurile din vestul RomânieiDR, s.n., XI-XII, 101-1062006-2007pdf
html
2Nadina VişanBetween the Perfect and the Preterite – a DRT Analysis of the Romanian and the English Complex PastRRL, LI (1), 55-712006pdf
html
2Rodica ZafiuConstituirea unei norme sintactico-stilistice: observaţii despre concatenarea genitivelor LR, LV (5-6), 431-4382006pdf
html
0Doina ButiurcăInfluența francezăLRM, XV (11), 262005pdf
2Doina ButiurcăInfluenţa francezăEITM, 1, 206-2122005pdf
html
1Vladimir ZagaevschiRecţiunea prepoziţională între tradiţie şi modernitateFrățilă, 567-5742005pdf
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
0Alexandrina GrădinaruEste “care v(re)a să zică” copulă verbală?AOU, XIV, 105-1202003pdf
html
1Inga DruțăConsiderații privind mișcarea lexicului actualLRM, XIII (2-3), 322003pdf
12Rodica Zafiu«Tu» generic în limba română actualăAspecte, II2003pdf
html
0Veronica IonescuObservaţii asupra dubletelor substantivale din limba română actualăAOU, XIV, 149-1662003pdf
html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
0Georgeta CornițăFonetica integratăUmbria2001html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
0Ștefan MunteanuNote filologiceDR, s.n., V-VI, 712000-2001pdf
html
0Simion DănilăReflexe ale genitivului dialectal în onomastica bănățeanăDR, s.n., II (1-2), 611996-1997pdf
html
0Teresa FerroDin morfologia verbului în Conciones de Silvestro AmelioDR, s.n., I (1-2), 2511994-1995pdf
html
0Ioan LobiucAu putut „crea” influențele aloglote o nouă limbă est-romanică („moldovenească”)?LRM, IV (3), 901994pdf
1Rodica ZafiuObservații asupra apocopei în româna contemporanăSCL, XLIII (1), 123-1351992pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].