“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Conjugation changes in the evolution of Romanian (Daco-Romanian and Aromanian) in verbs of Latin origin

Authors:
Publication: Revue roumaine de linguistique, LVII (4), p. 377-388
p-ISSN:0035-3957
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Having as starting point for research on the change of conjugation of Latin to the Romance languages, the paper aims to present the situation of these changes in Romanian: Daco-Romanian (that of the old Romanian texts) and Aromanian dialect (which does not have a literary standard).
Key words:conjugation changes; Romance languages; Romanian language (Daco-Romanian and Aromanian)
Language: English
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 20

3Aida TodiFluctuaţii în flexiunea verbului în limba română actualăDindelegan2007
99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
1Manuela NevaciSchimbări de conjugare la verbele moştenite de aromână din latinăAOU, XIV, 225-2342003pdf
html
64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
11Gabriela Pană DindeleganAspecte ale dinamicii sistemului morfologic verbal
(Perioada de după 1880)
Tipografia Universității din București1987
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
10Nicolae SaramanduSistemul formelor verbale compuse în aromânăFD, VI, 1551969
78Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
43Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
4Alexandru GraurEvoluția conjugării în romîneșteSCL, XIII (2), 1531962
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: