“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Aromânii. Dialectul aromân. Studiu lingvistic

Author:
Publisher:Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”
Place:București
Year:

Citations to this publication: 89

0Loredana DascălSecretomania în praxisul negustorilor medievali: paradigma greacă (II)Phil. Jass., XVII (1), 165-1852021pdf
html
0Loredana DascălSecretomania în praxisul negustorilor medievali: paradigma greacă (I)Phil. Jass., XVI (2), 241-2642020pdf
html
0Manuela NevaciConcordances romanes et convergences balcano-romanes dans les dialects roumains sud-danubiens. Aspects phonetiques, morphologiques et syntaxiquesStudia UBB, LXV (4), 317-3282020
1Nicolae Saramandu, Manuela NevaciThe First Aromanian Writers in the Balkan ContextDragoș, 252-2652019pdf
1Ovid DensusianuToponimie retoromanăSCOL, XII (1-2), 17-622019pdf
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Martin MaidenRomanian Iotacization and the Morphology of Second Person Singular Present Verb-Forms. The Type (tu) vii, (tu) rămâiRRL, LXIII (4), 325-3402018pdf
html
0Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania: à propos de quelques termes religieux hérités du latin (II)Phil. Jass., XIII (1), 1372017pdf
html
0Dumitru CarabașSome Elements of the Bulgarian Influence on Aromanian OnomasticsSCOL, X (1-2), 302017pdf
html
1Fernando Sánchez MiretElisión de la /l/ del artículo en dos hablantes de rumanoDindelegan, 3592017
0Grigore BrâncușAromâna din perspectiva geografiei lingvisticeSIL6, 27-352017pdf
1Manuela NevaciRomanic vs balcanic în structura formelor pronominale din dialectele românești sud-dunăreneDindelegan, 3012017
3Nicolae SaramanduConsideraţii asupra graiului aromânilor fărşeroţiFD, XXXVI, 1272017pdf
html
1Nicolae SaramanduPrimele menţiuni privind deosebirile dialectale în cadrul limbii româneFD, XXXVI, 2342017pdf
html
1Nistor BarduMeteorologisme aromâneşti referitoare la temperatura atmosfericăALIL, LVII, 892017pdf
html
1Nistor BarduElemente de transdisciplinaritate în operele scriitorilor aromâni din secolul al XVIII-leaChivu, 93-1032017
0Rodica Zafiu
  • Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat
  • The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process
Diacronia, 6, A882017pdf.ro
pdf.en
1Sorin GuiaPreocupări dialectologice româneşti. Schiţă diacronicăChivu, 297-3102017
1Teodora-Nicoleta ToroipanObservaţii asupra elementului latino-romanic în morfologia dialectelor româneşti sud-dunăreneFD, XXXVI, 1902017pdf
html
1Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
0Grigore BrâncușEminescu şi unitatea limbii române (fragment)Mareș, 532016
1Manuela Nevaci, Ionuț GeanăConsideraţii privind subordonarea la nivelul frazei în dialectul aromânFD, XXXV, 1552016pdf
1Nicolae SaramanduTeritoriul şi perioada de formare a limbii române. Originea dialectelor româneştiFD, XXXV, 52016pdf
1Nicolae SaramanduLat. conventare şi urmaşii săi în dialectele româneştiMareș, 2032016
1Nicolae Saramandu, Manuela NevaciObservaţii cu privire la ediţia în limba română a lucrării lui Gustav Weigand, Die Aromunen , I (Leipzig, 1895)FD, XXXV, 2252016pdf
1Victorela NeagoeStructuri repetitive şi structuri eliptice în graiurile moldoveneşti insulareFD, XXXV, 1292016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Cătălina VătășescuElemente albaneze pe hărţile Atlasului lingvistic al dialectului aromânFD, XXXIV, 2542015pdf
0Dumitru CarabașElements of Aromanian phraseologySCOL, VIII (1-2), 1412015html
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
0Ion GiurgeaAgreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive ConstructionsDPs, 1542015
6Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
0Nistor BarduAspecte ale lexicului din Abecedarul lui Constantin Ucuta (1797)SIL5, 3792015pdf
0Inna Negrescu-BabușSubstratul şi superstratul − rezultate ale contactului lingvisticBLM, 15-16, 852014-2015pdf
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
2Camelia StanDE-phrases and specificity in Old RomanianBWPL, XVI (1), 35-422014pdf
html
1Dana NiculescuThe evolution of Romanian gerundial periphrases with a sta/a se afla/a umblaLA, 33 (2), 87-1092014pdf
html
1Dumitru CarabașTurkish Elements in the Anthroponymy of the Aromanians of RomaniaSCOL, VII (1-2), 442014pdf
html
0Lucia-Gabriela MunteanuCâteva aspecte privitoare la sintaxa propoziției în ms. 45, cea dintâi versiune românească a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu SpătarulExplorări, III, 3192014pdf
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
2Carmen Mîrzea VasileUn tipar adverbial specific românei: pe alese, pe nemâncate. Corespondente romanice şi balcaniceLR, LXII (2), 247-2582013pdf
html
0Dumitru CarabașElements of Religious Vocabulary in the Language of the Aromanians of RomaniaSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
4Grigore BrâncușAromâna – dialect arhaicFD, XXXII, 52013pdf
0Loredana DascălLimba greacă a documentelor comerciale din arhivele româneștiMunteanu, 307-3352013pdf
1Manuela NevaciGraiurile aromânești din Peninsula Balcanică. Situația actualăFD, XXXII, 1032013pdf
2Nicolae SaramanduMomentul Moscopole în istoria raporturilor lingvistice româno-albanezeFD, XXXII, 1292013pdf
2Nistor BarduConceptul de limbă literară a unui dialect, cu aplicare la aromână, în viziunea lui G. IvănescuALIL, LIII, 49-572013pdf
html
0Nistor BarduInfluenţa limbii albaneze asupra graiului de azi al aromânilor moscopoleni din localitatea Grabova (Greava) din Albania. Aspecte lexicaleCult. ident.2013pdf
html
52Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
0Aida Todi, Manuela NevaciConjugation changes in the evolution of Romanian (Daco-Romanian and Aromanian) in verbs of Latin originRRL, LVII (4), 377-3882012pdf
html
4Isabela NedelcuStructuri de tematizare cu infinitivul în limba românăDirecții, I, 1792012pdf
1Jürgen KristophsonSeltsame Wörter im Neugriechischen – ein Beitrag zum balkanischen SprachgebrauchPhil. Jass., VIII (1), 141-1502012pdf
html
1Manuela NevaciCercetări recente de teren la aromânii din Peninsula BalcanicăFD, XXXI, 632012pdf
2Maria MarinParticularităţi lingvistice comune unor zone submontane din TransilvaniaLR, LXI (3), 337-3442012pdf
html
0Mădălina Spătaru-PraleaConstrucții cu infinitivul / conjunctivul în dialectele românești sud-dunăreneFD, XXXI, 1972012pdf
0Nicolae SaramanduÎn legătură cu teritoriul de formare a limbii române (perspectivă istorică)SID14, 3552012pdf
2Vasile FrățilăElementul slav vechi din lexicul dialectului istroromânAUI, LVIII, 87-1142012pdf
2Nicolae Mocanu, Pierre SwiggersProfil biobibliografic Sever Pop (27 iulie 1901–17 februarie 1961)DR, s.n., XVI (1), 132011pdf
html
1Radu-Mihail AtanasovValorile perfectului compus în meglenoromânăLR, LX (4), 484-4902011pdf
html
0Ștefan Gencărău, Oana-Aurelia GencărăuPerceptions of the Future Tense in RomanianStudia UBB, LVI (2), 2432011
1Adrian TurculețIntonația interogativă la aromânii din R. Macedonia (cu câteva particularități segmentale ale informatorilor)FD, XXIX, 1572010pdf
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
6Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
1Nistor BarduLa aromânii din localitatea Grabova (Greava) din Albania. Observaţii sociolingvisticeDistorsionări, 17-272009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
3Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
0Lucian MiclăușEvoluția aromânilor din perspectivă demograficăAUT, XLV, 169-1742007pdf
html
2Nistor BarduAmong the Aromanians in Grabova (Greava), Albania. Sociolinguistic ObservationsAOU, XVIII, 17-282007pdf
html
1Nistor BarduEighteenth Century Aromanian Writers: the Enlightenment and the Awakening of National and Balkan ConsciousnessPhil. Jass., III (1), 93-1022007pdf
html
1Martin MaidenDespre unele elemente „goale” în sistemul morfologic al limbii române normate și al graiurilor româneștiDR, s.n., XI-XII, 1792006-2007pdf
html
1Doina ButiurcăFondul latin și vocabularul panromanic - limba românăStudia UPM, 5, 582006pdf
html
0Elena Camelia ZăbavăLingvişti români şi dialectele sud-dunărene în reeditări actualeIdent. cult.2006pdf
html
6Martin MaidenOn Romanian ImperativesPhil. Jass., II (1), 47-592006pdf
html
0Nicolae Saramandu, Manuela NevaciGraiurile aromânei actuale în perspectivă spaţială (pe baza atlaselor lingvistice)Comun. intercult.2006pdf
html
0Nistor BarduAspects of the Numeral in 18th Century Aromanian WritingsAOU, XVII, 233-2422006pdf
html
1Nistor BarduAspecte ale morfologiei adjectivului în scrierile aromâneşti moscopolene din secolul al XVIII-leaAOU, XVI, 150-1562005pdf
html
1Ana-Maria PopAspecte etnolingvistice în studiile lui Theodor CapidanAUT, XLII-XLIII, 2872004-2005pdf
html
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
0Mirela ZelcaAdaptarea unor substantive aromâneşti împrumutate din turcăAOU, XV, 223-2332004pdf
html
0Ana-Maria PopTheodor Capidan (1879-1953)AUT, XLI, 2212003pdf
html
1Manuela NevaciSchimbări de conjugare la verbele moştenite de aromână din latinăAOU, XIV, 225-2342003pdf
html
0Nistor Bardu“U” final în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII-leaAOU, XIV, 23-342003pdf
html
3Marin PetrișorOriginea dialectelor româneşti în concepţia lingviştilor româniAOU, XIII, 207-2162002pdf
html
0Nistor BarduA protetic în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII - leaAOU, XIII, 13-182002pdf
html
0Mariana BaraCategoria gramaticală a determinării în aromână (articularea hotărâtă a adjectivului calificativ)DR, s.n., II (1-2), 391996-1997pdf
html
1Nicolae SaramanduRomanitatea răsăriteană în lumina comparației interdialectaleDR, s.n., II (1-2), 1771996-1997pdf
html
2Stelian DumistrăcelAfricatele ĉ (ć) și ĝ (đ) în graiurile de tip moldovenesc și bănățean, pe baza ALRALIL, XXII, 51971pdf
html
4Dimitrie MacreaDespre dialectele limbii romîneLR, V (1), 5-241956pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].