“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Momentul Moscopole în istoria raporturilor lingvistice româno-albaneze

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, XXXII, p. 129
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 20

6Grigore BrâncușAtlasul dialectal al limbii albaneze. Elemente comune cu românaFD, XXXI, 5-192012pdf
2Emil Lafe, Genc LafeI rapporti linguistici rumeno-albanesi nella visione di Grigore BrâncușBrâncuș, 1152010
2Nicolae SaramanduConcordanțe lingvistice româno-albanezeBrâncuș, 2032010
4Grigore BrâncușRaporturi lingvistice aromâno – albanezeSIL2, 112009
3Grigore BrâncușEvoluția lexicului latin în aromânăFD, XXII-XXIII, 372003-2004
5Nicolae SaramanduRomano-balcanica. Flexiunea de gen a numeralului trei în aromânăSCL, XLVII (1-6), 2071996
32Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
4Grigore BrâncușObservații asupra structurii vocabularului aromân în dicționarul lui Daniil MoscopoleanuSCL, XLIII (1), 391992
3Nicolae SaramanduProbleme ale studierii substratului aromâneiSCL, XLII (3-4), 1191991
2Nicolae SaramanduConcordanțe etimologice și lexicale româno-albaneze (bearcă, buș ‘pumn’, urdori, cocobarză, corcodușă)SCL, XXXVIII (2), 1261987
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
5Eqrem ÇabejZur Aromunischen WortforschungSCL, XXVII (1), 31976
1Grigore BrâncușElementele lexicale autohtone în dialectul aromânSCL, XVIII (5), 4911967
3Eqrem ÇabejUnele probleme ale istoriei limbii albanezeSCL, X (4), 5271959
3Vladimir DrimbaAsupra unui text aromîn din anul 1731SCL, VI (3-4), 3411955
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
16Theodor CapidanFărșeroții. Studiu lingvistic asupra românilor din AlbaniaDR, VI, 1-2101929-1930pdf
19Theodor CapidanRaporturile albano-româneDR, II, 444-5541921-1922pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: