“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Concordances romanes et convergences balcano-romanes dans les dialects roumains sud-danubiens. Aspects phonetiques, morphologiques et syntaxiques

Author:
Publication: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LXV (4), Section Études, p. 317-328
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Publisher:Editura Presa Universitară Clujeană
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 0

References in this publication: 7

7Manuela NevaciDialectele aromân și meglenoromân
Studiu sincronic
Editura Universitară2013
6Grigore BrâncușAtlasul dialectal al limbii albaneze. Elemente comune cu românaFD, XXXI, 5-192012pdf
2Tomasz KlimkowskiParalele între limbile balcanoromanice şi balcanoslave în flexiunea substantivuluiPhil. Jass., VIII (2), 223-2332012pdf
html
5Nicolae SaramanduRomano-balcanica. Flexiunea de gen a numeralului trei în aromânăSCL, XLVII (1-6), 2071996
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
43Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: