Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Concordances romanes et convergences balcano-romanes dans les dialects roumains sud-danubiens. Aspects phonetiques, morphologiques et syntaxiques

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LXV (4), Secțiunea Études, p. 317-328
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

7Manuela NevaciDialectele aromân și meglenoromân
Studiu sincronic
Editura Universitară2013
6Grigore BrâncușAtlasul dialectal al limbii albaneze. Elemente comune cu românaFD, XXXI, 5-192012pdf
2Tomasz KlimkowskiParalele între limbile balcanoromanice şi balcanoslave în flexiunea substantivuluiPhil. Jass., VIII (2), 223-2332012pdf
html
5Nicolae SaramanduRomano-balcanica. Flexiunea de gen a numeralului trei în aromânăSCL, XLVII (1-6), 2071996
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
43Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: