Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Paralele între limbile balcanoromanice şi balcanoslave în flexiunea substantivului

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VIII (2), p. 223-233
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This paper analyses the similarities between the Balkan Romance and Balkan Slavic noun declension. The diversity of the contemporary Balkan Romance and Balkan Slavic subsystems seems to reflect different stages of the evolution of an initial system whose structure was common to Balkan Romance and Balkan Slavic. This system contained two synthetic forms: the direct case (nominative-accusative, initially two distinct cases in Balkan Slavic) and the indirect one (genitive-dative). In contrast to Latin and Old Slavic, two sets of forms were distinguished: indefinite (with a prefixed article or no article) and definite (with a suffixed article). Romanian, Aromanian, Northern Istroromanian and isolated Bulgarian and Macedonian dialects preserved this initial system, while standard Bulgarian and Macedonian, Meglenoromanian, Southern Istroromanian and colloquial Romanian tend to simplify it and to create new analytic forms, especially for the dative case (with the preposition на in Balkan Slavic and la in Balkan Romance). The old system, related to the Albanian one, was probably adopted by Balkan Romance from the Paleo-Balkan substratum and transferred to Balkan Slavic. The new analytic tendencies, however, are likely to be of Greek origin, both in Balkan Romance and in Balkan Slavic (cf Greek dative with the preposition σε that corresponds semantically to the Slavic на and the Romance la). Bulgarian or Macedonian could have served, alternatively, as a link between Greek to Meglenoromanian.
Cuvinte-cheie:Balkan, Romance, Slavic, noun, inflection
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 6

74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
78Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
11Eugen SeidelElemente sintactice slave în limba românăEditura Academiei1958
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: