Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Meglenoromânii. I. Istoria și graiul lor

Autor:
Editura:Cultura Națională
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 47

1Nicolae Saramandu, Manuela NevaciThe First Aromanian Writers in the Balkan ContextDragoș, 252-2652019pdf
1Emanuela I. DimaDenumiri ale noţiunii de mâncare. Raporturi semantice între termenii mâncare şi bucate în textele culinare româneştiLR, LXVII (1), 23-362018pdf
1Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Carmen-Irina Floarea, Alina BojogaDicţionarul dialectului meglenoromân. Litera GFD, XXXVII, 183-2062018pdf
html
1Fernando Sánchez MiretElisión de la /l/ del artículo en dos hablantes de rumanoDindelegan, 3592017
0Nicolae Saramandu, Alina Celac, Carmen-Irina Floarea, Marilena TiuganDicţionarul dialectului meglenoromân. Literele Ḑ –FFD, XXXVI, 1392017pdf
html
1Simona Goicu-CealmofSacrul în antroponimia româneascăICONN 4, 1652017pdf
html
1Sorin GuiaPreocupări dialectologice româneşti. Schiţă diacronicăChivu, 297-3102017
0Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepţia lui G. IvănescuPhil. Ban., XI (1), 82-1092017pdf
1Carmen-Irina FloareaAspecte ale influenţei balcanice în morfologia dialectelor meglenoromân şi aromânFD, XXXV, 652016pdf
1Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
1Nicolae SaramanduTeritoriul şi perioada de formare a limbii române. Originea dialectelor româneştiFD, XXXV, 52016pdf
1Nicolae Saramandu, Alina Celac, Carmen-Irina Floarea, Marilena TiuganDicţionarul dialectului meglenoromân. Du–Dv.FD, XXXV, 1632016pdf
1Eugen PavelSextil Puşcariu şi Iorgu Iordan: afinităţi electiveCSP, II, 327-3842015pdf
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
6Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
2Nicolae Saramandu, Alina Celac, Carmen-Irina Floarea, Marilena TiuganDicţionarul dialectului meglenoromân, literele Č, D–DrFD, XXXIV, 1342015pdf
0Nicolae Saramandu, Manuela NevaciAspectul verbal în dialectul meglenoromânFD, XXXIII, 1232014pdf
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
2Gabriela ȘerbanSufixul diminutival -uţ ⁄ -uţă în limba românăAUT, LI-LII, 272013-2014pdf
html
0Alina CelacCâteva observații asupra variantelor din Dicționarul dialectului meglenoromânFD, XXXII, 552013pdf
7Manuela NevaciDialectele aromân și meglenoromân
Studiu sincronic
Editura Universitară2013
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
1Ion GiurgeaConstituirea formelor scurte ale demonstrativelor în românăDirecții, I, 1292012pdf
2Tomasz KlimkowskiParalele între limbile balcanoromanice şi balcanoslave în flexiunea substantivuluiPhil. Jass., VIII (2), 223-2332012pdf
html
1Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 712012pdf
html
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. CapulSID14, 1802012pdf
0Gabriel BărdășanLexicul istroromân moștenit din latină. Suprapuneri și diferențieri interdialectaleȚâra, 1032011pdf
5Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera BFD, XXX, 51-1152011pdf
1Radu-Mihail AtanasovValorile perfectului compus în meglenoromânăLR, LX (4), 484-4902011pdf
html
0Ștefan Gencărău, Oana-Aurelia GencărăuPerceptions of the Future Tense in RomanianStudia UBB, LVI (2), 2432011
1Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Emanuela TimotinFriguri ‘febră’, sinonimele şi concurenţii săi în româna veche. Evoluţia unui câmp onomasiologicLR, LVIII (1), 48-642009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Dorin UrițescuVariantele dialectale ale limbii române în perioada 1780–1880. Fonetica (note de lectură)DR, s.n., XIII (1), 33-562008pdf
html
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
5Vasile FrățilăDin oiconimia BanatuluiAUT, XLV, 139-1672007pdf
html
0Elena Camelia ZăbavăLingvişti români şi dialectele sud-dunărene în reeditări actualeIdent. cult.2006pdf
html
6Martin MaidenOn Romanian ImperativesPhil. Jass., II (1), 47-592006pdf
html
0Nistor BarduUn fenomen fonetic în extensie în graiul de azi al aromânilor din Rodopii Bulgariei: aferezaIdent. cult.2006pdf
html
1Ana-Maria PopAspecte etnolingvistice în studiile lui Theodor CapidanAUT, XLII-XLIII, 2872004-2005pdf
html
0Elena BurdușaRom. pământ – o perspectivă onomasiologică (I)AUT, XLII-XLIII, 832004-2005pdf
html
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
0Ana-Maria PopTheodor Capidan (1879-1953)AUT, XLI, 2212003pdf
html
3Marin PetrișorOriginea dialectelor româneşti în concepţia lingviştilor româniAOU, XIII, 207-2162002pdf
html
4Dimitrie MacreaDespre dialectele limbii romîneLR, V (1), 5-241956pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].